فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و لا زاهد فی قربکم

زهد به معنای ترک با خود نگهداری است و ضد رغبت می باشد. چگونه من در خانه های شما خود را نگه داشته باشم در حالی که همه خیرات در خانه های شماست. چه این که شما معدن رحمت هستید.
فرمود:

لا جعله الله آخر العهد من زیارة قبورکم، واتیان مشاهدکم

عهد به معنای ملاقات است و از عهدت فلانا بمکان کذا آمده. یعنی من با او در فلان مکان برخوردم و آن عهد و برخوردم با او نزدیک است. و اتیان شاهدکم عطف بر عهد و بیان آن است.
فرمود:

والسلام علیکم، و حشرنی الله فی زمرتکم

حشر به معنای جمع شدن با سوق می باشد و زمره به معنای جماعت های پراکنده است. و گویا از این عبارت خواسته بفرماید: خداوند مرا در جمع شما به سوی بهشت عدن که از همه بهشتها وسیع تر است سوق دهد، تا این که هر یک از شیعیان تو بهشتی وسیع تر از بهشت دیگر مردم شود که پهنای آن همانند پهنای آسمان ها و زمین است که برای متقین آماده شده است.
فرمود: