فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و لا منحرف عنکم

و از شما منحرف نمی شوم. چه این که انحراف موجب خسران در دنیا و آخرت می شود، چنان که از ابتدا تا کنون بیان شده است.
فرمود:

و لا زاهد فی قربکم

زهد به معنای ترک با خود نگهداری است و ضد رغبت می باشد. چگونه من در خانه های شما خود را نگه داشته باشم در حالی که همه خیرات در خانه های شماست. چه این که شما معدن رحمت هستید.
فرمود:

لا جعله الله آخر العهد من زیارة قبورکم، واتیان مشاهدکم

عهد به معنای ملاقات است و از عهدت فلانا بمکان کذا آمده. یعنی من با او در فلان مکان برخوردم و آن عهد و برخوردم با او نزدیک است. و اتیان شاهدکم عطف بر عهد و بیان آن است.
فرمود: