فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و قرن طاعتکم بطاعته

یعنی در آیه شریفه: أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم(1657)
و فرمود:

لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی

یعنی با تحمل آن گناهان و یا طلب بخشش و مغفرت از خدا... همه این مطالب را قبلا بیان کردیم. لما به معنی الا است و نظیر آن در آیات و دعاها فراوان است.
و از جمله آیه شریفه ان کل نفس لما علیها حافظ(1658) و و ان کل لما جمیع لدینا محضرون(1659) و جایز است که به تخفیف لما باشد، تا لام برای زیاده باشد و نیز ما برای زیادت تأکید می باشد.
فرمود:

فانی لکم مطیع من أطاعکم فقد أطاع الله و من عصاکم فقد عصی الله و من أحبکم فقد أحب الله و من أبغضکم فقد أبغض الله

همه این فقره ها برای تاکید آن مطلبی است که اقرار بدان کرد و شهادت داده و اعتقاد قلبی به آن بسته، به این که حق منحصر در ایشان است. هیچکس نمی تواند ادعای ولایت کند مگر ایشان. و نمی تواند کسی خود را در نزد امام تزکیه کند و پاک بشمارد. و در فقرات سابق بیان آن شده است.