فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

در ین که حب علی (علیه السلام) بر همه واجب است

فرمود:
و لکم المودة الواجبة
حقیقت ود و دوستی عبارت از این است که دوست کمال محبوب خویش را به گونه ای دریابد که او را از جان خود و اموری که مربوط به آن است محق تر بداند.
حب عبارت از پرده ای است که محبوب بر حبیب می گذارد و مانع می شود که حبیب به خودش توجه کند، لذا حبیب تنها محبوب را می بیند، بنابراین حب از شؤون عقل و ود از شؤون نفس است. چه این که خدای - تعالی - فرمود: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا(1622) یعنی: کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام داده اند، خداوند برای ایشان ود قرار می دهد.
در کافی(1623) روایت شده که: امام صادق (علیه السلام) درباره آیه یاد شده پرسیدند، فرمود: ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) ود است که خداوند بیان فرموده است.
و قمی(1624) در این آیه شبیه همین را روایت کرده است. و از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: سبب نزول این آیه این است که امیرالمومنین (علیه السلام) در نزد رسول خدا نشسته بود، آن حضرت به علی (علیه السلام) فرمود: ای علی! بگو خدایا در دلهای مومنین ود قرار ده خداوند این آیه را نازل فرمود.
و عیاشی(1625) از آن حضرت روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در آخر نمازش حضرت امیرالمومنین را خواست و صدایش را طوری بلند کرد که مردم می شنیدند، فرمود: خدایا به علی مودت در دل مومنین و هیبت و عظمت در دلهای منافقان قرار ده! در این حال آیه (ان الذین آمنوا...) نازل شد.
و در مجمع البیان از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به علی (علیه السلام) فرمود: بگو! خدایا برای من در نزد خودت عهدی قرار ده و در دلهای مومنین برای من ود قرار ده! آیا حضرت این دو جمله را گفت، این آیه نازل شد. و نیز به دلیل آیه شریفه: قل لا أسألکم علیه أجرا الا المودة فی القربی(1626)
در قرب الاسناد(1627) از امام صادق (علیه السلام) از پدرانش روایت شده است که فرمود: هنگامی که این آیه نازل شد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برخاست و فرمود: ای مردم! خدای - تبارک و تعالی - برای شما واجبی قرار داده، آیا شما می توانید آن واجب را ادا کنید؟
گفت: هیچکس پاسخ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را نداد، آن حضرت رها کرد و منصرف شد، هنگامی که روز بعد آمد، بلند شد و همانند سخنان دیروز را بر زبان جاری کرد، (باز کسی پاسخ نداد) روز سوم نیز برخاست و همان سخنان را بیان فرمود. هیچ کس پاسخ نداد.
آن حضرت فرمود: این فریضه از طلا و نقره و غذا و نوشیدنی نیست.
پرسیدند: پس بفرمایید، فرمود: خدای - تعالی - بر من این آیه را نازل فرمود: لا أسألکم علیه أجرا الا المودة فی القربی
پاسخ دادند: این را می پذیریم.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند با این عهد جز هفت تن: سلمان و ابوذر و مقداد بن اسود کندی و جابر بن عبدالله انصاری و غلامی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به نام نسب (در یک نسخه ضبط آن ثبیت آمده است) و زید بن ارقم وفا نکرده اند و در اختصاص(1628) به اسنادش از ابوالحسن لیثی از آن حضرت همانند این را نقل کرده است.
و در کافی(1629) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: اهل بصره در این آیه قل لا أسألکم علیه أجرا... چه می گویند؟
گفتند: ایشان می گویند: آیه در فامیل های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده است.
فرمود: دروغ می گویند، این آیه فقط درباره ما نازل شده، یعنی درباره علی و فاطمه و حسن و حسین که اصحاب کساء هستند.
در مجمع البیان از ابن عباس روایت شده که هنگامی که این آیه (قل لا أسألکم...) نازل شد گفتند: ای رسول خدا! این عده که ما را فرمان به موالات ایشان داده کیستند؟ فرمود: علی و فاطمه و فرزندانش.
گویم: این اخبار و آیات اتفاق دارند در این که مودت ویژه اهل بیت است و رساننده مودت ایثار نفس به ائمه است که مظاهر ولایت و نه نبوتند. بر خلاف حب که ایثار عالم عقل به پیامبر است که عقل در ظاهر است چنان که پیامبر باطنی عقل است، و بر کسانی که می فهمند این ولایت مطلق ولایت نیست، چه این که اهل سنت به جز ناصبی ها از نظر مذهب خویش به دوستی و ولایت اهل بیت به معنای مطلق معتقدند، در صورتی که امام صادق (علیه السلام) رعایت ولایت را جز از هفت تن منفی دانست.

در مراتب نبوت

فرمود:
و الدرجات الرفیعة والمقام المحمود
والمکان المعلوم عند الله عزوجل والجاه
العظیم والشأن الکبیر و الشفاعة المقبولة
در این سخن و موضع الرسالة بیان شد که حقیقت نبوت دو وجهه و روی دارد: 1. رویی به حق و به این جهت نبوت گویند، 2. رویی به خلق و از این جهت هر چه را که از حق استفاده کرده به خلق می رساند و لذا واسطه فیض است و به همین خاطر به این جهت رسالت گفته می شود.
و رسالت در عالم غیب سه مقام دارد: 1. مقام اول فنای در عالم صفات به لحاظ این که صفات مرتبط با متعلقات خویش می باشد که در آن از ذات به عالم و قادر تعبیر می کنند و این غیب اول است.
2. مقام فنای در عالم صفات به اعتبار این که برای ذات در مقابل نفی اضدادش ثابت است، مثل این که ملکات برای صاحبان آن ثابتند و از ذات به اعتبار داشتن چنین ملکاتی به مثل علیم و قدیر تعبیر می شود، و این مرحله غیب دوم است.
3. مقام فنای آن در عالم صفات و تمیز آن به نحو اجمال غیب سوم است، در این سه عالم هیچ قابلیت اشاره ای ندارد.
و در عالم شهادت نیز سه مقام دارد: 1. معلومیت در عالم تمیز معلومات و عالم مفاتیح و تعین آن در عالم حق، و در این عالم مفاتیح قابلیت اشاره وجودی ندارد مگر در عالم حق و به اشاره الهی.
2. مرتبه وجود مطلق.
3. مرتبه وجود نوری که مرتبه اسم الله است که مبدأ و مصدر همه اسماء حسنی است.
در این دو عالم قابل اشاره وجودی در عالم خلق را با اشاره خلقی دارد.

در معنای درجه رفیعه و مقام محمود

از جمله این خطبه این است: أیها الناس ان الله تعالی وعد نبیه محمدا (صلی الله علیه و آله و سلم) الوسیلة و وعده الحق و لن یخلف الله وعده ألا و ان الوسیلة علی درج الجنة و ذروة ذوائب الزلفة و نهایة غایة الأمنیة لها ألف مرقاة ما بین المرقاة الی المرقاة حضر الفرس الجواد مائة عام و هو ما بین مرقاة درة... ترجمه آن به فارسی این است: ای مردم خدای - تعالی - به پیامبرش محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) وعده وسیله داده است، و پروردگار از وعده خویش تخلف نمی کند.
آگاه باشید وسیله بالاترین درجه بهشت و قله و بلندای گیسوان قرب و نهایت مقصود از آرزوهاست، دارای هزار پایه است. بین هر پایه تا پایه دیگر با دویدن اسب تیزتک، صد سال راه است (در یک نسخه هزار سال آمده است) و این مقدار فاصله از پله مروارید تا پله گوهر تا پله زبرجد تا پله لؤلؤ تا پله یاقوت تا پله زمرد تا پله مرجان تا پله کافور تا پله عنبر تا پله عود تا پله طلا تا پله نقره تا پله ابر تا پله هوا تا پله نور است که همه بهشت را غرق کرده و رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بر این نور نشسته و دو رداء از رحمت خدا و از نور خدا بر تن کرده و تاج پیامبری و لباس رسالت بر تن کرده و با نور خود موقف را روشن نمود. و در آن روز من بر درجه ای بلند که کمتر از درجه اوست قرار دارم، و من نیز دو رداء از نور ارغوانی و کافوری پوشیده و رسولان و پیامبران در درجات ایستاده اند و بزرگان اعصار و حجت های عصر در سمت راست ما هستند. لباس های نور و کرامت بر تن دارند، هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلی نیست مگر این که در انوار ما مبهوت شده و از روشنایی و جلالت ما شگفت زده است. و از دست راست وسیله که در طرف راست پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است، ابری که تا چشم کار می کند گسترده است، از آن ندایی می آید که ای اهل موقف، خوشا به حال کسی که وصی را دوست داشته و به پیامبر امی عربی ایمان آورده باشد. و هر کس کفر بورزد جایگاهش آتش است.
در سمت راست وسیله از چپ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ابری تاریک است که از آن ندا می آید: ای اهل موقف خوشا به حال کسی که وصی را دوست داشته و به پیامبر امی و کسی که برترین سلطنت را دارد ایمان آورده باشد، هیچکس رستگار نمی شود و به راحتی و بهشت نمی رسد مگر این که آفریننده خویش را با اخلاص ملاقات کند و از ستارگان آسمان امامت پیروی نماید، پس ای اهل ولایت خدا! به سپید رویی و جایگاه شرافت آمیز و کرامتتان بشارت باد که امروز بر تخت های روبروی هم نشسته و به رستگاری رسیده اید! و ای منحرفین و کسانی که از یاد خدا و پیامبر و صراط و امامانش وامانده اید، به سیاه رویی و خشم پروردگار در عقاب اعمالتان یقین کنید.
و مراد از مقام محمود همان است که در آیه شریفه و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا(1630) یعنی: شب را به نافله زنده نماند، شاید خداوند تو را به مقام محمود مبعوث کند. این مرتبه وجود مطلق و رحمت رحمانیه ای است که همه اشیاء را شامل می شود. و مبدأ همه عوالم وجود است که در زیارت مولودیه ماه رجب به آن به الاحمد اشاره شد و با محمد به دیگر اوصاف اشاره نمود. لذا او را به اعتبار این که مظهر حقیقت وجود است، یعنی مظهر رحمت رحمانیه ای است که بر همه وجود به نحو اجمال گسترده است نامیده است. این رحمت مصدر همه صفات جمالیه است، چه این که صفت مشبهه افعل دلالت دارد بر این که مبدأ ذاتی موصوف است. بدون اعتبار این که فعلیت در نظر گرفته شود و نام محمد را به خاطر این که مصدر همه اوصاف جمالی بر او نهادند، اوصاف جمالی تنزلات و مراتب وجود است. و به اعتبار این که آفریده ای است که خداوند او را آفریده و همه حمدها را در وی پنهان کرده و مدح و ثنا در پی آن حمدها می آید به او محمود گفتند، و همین مرتبه شفاعت کبری و قاب قوسین است.
همین مطلب در ابتدای کتاب در بیان حقیقت نبوت به طور مفصل بیان شده است. و لذا عیاشی از امام باقر و یا امام صادق (علیهما السلام) در آیه عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا روایت کردند که فرمود: مراد شفاعت است.
و در توحید(1631) از امیرالمومنین (علیه السلام) در حدیثی که اهل محشر در آن ذکر شده فرمود: آنگاه ایشان در جایگاهی دیگر جمع می شوند، آن جایگاه مقام محمد است و این همان مقام محمود می باشد. لذا آن حضرت خداوند را به گونه ای ثنا می گوید که هیچکس قبل از آن خدای را ثنا نگفته است، آنگاه مردان و زنان مومن را ثنا می گوید، ابتدا از صدیقین و شهدا شروع می کند و در ادامه صالحان را مدح می کند، اهل آسمان ها و زمین نیز او را می ستایند و حمد می کنند، لذا خداوند فرمود: عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا(1632) خوشا به حال کسانی که بهر و نصیبی داشته باشند و وای بر کسانی که از آن بهره و نصیبی نداشته باشند.
و قمی(1633) روایت کرده که از امام صادق (علیه السلام) از شفاعت پیامبر در روز قیامت پرسیدند، فرمود: در روز قیامت عرق همچون لگامی بر دهان مردم زده می شود، لذا می گویند بیایید به خدمت حضرت آدم برویم تا از ما شفاعت کند، به نزد آن حضرت می آیند و می گویند: در نزد پروردگارت از ما شفاعت کن، می گوید: بر گردن من بار گناهی سنگینی می کند، به نزد نوح روید، به نزد نوح می روند، حضرت نوح ایشان را به پیامبر بعدی خود می فرستد، و هر پیامبری به پیامبر دیگر حواله می نماید تا به حضرت عیسی (علیه السلام) می رسند. ایشان می فرماید: شما به نزد حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) بروید، مردم خدمت او می روند و از او خواهان شفاعت می شوند. می فرماید: بروید، ایشان را به طرف در بهشت می برد و رو در روی باب الرحمن قرار می گیرد و در آنجا سجده می کند و مدتی مدید سجده اش به طول می انجامد، خدای - تعالی - می فرماید: سرت را بالا بگیر و شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته است و حاجت های خویش را بخواه که به تو خواهیم داد. و همین مراد از آیه عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا است.
و عیاشی از آن حضرت همین را روایت کرده، چنانکه از امام کاظم (علیه السلام) نزدیک به همین روایت شده است. مراد از ظاهر این روایات شفاعت است و مراد از مقام معلوم و یا مکان معلوم - چنان که در برخی نسخه ها این تعبیر آمده است - مرتبه تمیز آن یعنی تمیز حقیقت نبوت در عالم تمیز معلومات در عالم حق است که مرتبه او ادنی است. و لذا آن را به معلومیت در نزد خدا اختصاص داده است و این سه مرتبه به لحاظ این است که آن حضرت از خداوند استفاضه می کند و فیض می گیرد.
آنگاه در بیان مراتب سه گانه ای که نسبت به خلق دارد شروع کرد و ظهور این حقیقت در عالم شهادت و آشکار شدن موقعیت و مقام خدایی اش در نزد مردم را بیان نمود، چه این که حسابرسی و حکم خلایق به آن حضرت واگذار شده. لذا دوستان خویش را وارد بهشت کرده و دشمنان خویش را به دوزخ می فرستند. به طوری که حتی پیامبران مرسل و غیره باید به شفاعت ایشان وارد بهشت شوند. چه این که در میثاق این چنین با خدا عهد بستند و در دنیا به ولایت ایشان اعتقاد پیدا کردند، پس مراد از جاه عظیم مرتبه سوم و از شأن کبیر مرتبه دوم از مقام محمود است و مراد از شفاعت مقبوله مرتبه نخست از مرتبه اسم الله است و لذا شفاعت را با قید مقبوله تقیید کرده. زیرا مراد از مقبوله شفاعتی است که در مومنین جاری است، چه این که در آن اعمال شفاعت کبری شده و عالم وجود و عالم رحمت به رحمت رحیمیه در آنجا ظهور پیدا می کند. رحمت رحیمیه از اسماء حسنی است که برای مومنین نوشته شده است، و الا شفاعت ایشان پذیرفته شده است. چه این که حقیقت نبوت رحم واسعه ای است که در غیر مومنین به رحمت رحمانیه جاری می شود. لذا همین رحمت در کافران به خاطر اعراض از خدا و خلفایش در زمین به خشم مبدل می شود، چنانکه خدای - تعالی - فرمود: عذابی أصیب به من أشاء و رحمتی وسعت کل شی ء فسأ کتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون(1634) یعنی: هر کس را بخواهم عذاب می کنم و رحمت من شامل همه می شود، ولی این رحمت را برای کسانی که تقوا پیشه کرده و زکات داده و کسانی که به آیات ما ایمان آورده اند، می نویسم و واجب می کنم.
فرمود: