فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

در شناخت خدا

و فرمود:
بأبی أنتم و أمی و نفسی و أهلی
و مالی من أراد الله بدأبکم و من وحده
قبل عنکم و من قصده توجه بکم
یعنی: جام و پدر و مادر و خانواده و اموالم فدای شما باد.
هر کس خدا را بخواهد از شما شروع می کند و هر کس به یگانگی او معتقد باشد از شما می پذیرد و هر کس قصد خداوند نماید از کانال شما به او توجه می نماید.
برای توضیح این فقره ها نیازمند مقدمه ای هستم:
بدان که ذات خدای - تبارک و تعالی - را نمی توان شناخت و نمی توان به هیچیک از صفاتش احاطه نمود، چنان که روایات تصریح دارند.
از جمله خطبه(1491) مولی امیرالمومنین (علیه السلام) در کافی به اسنادش از امام صادق (علیه السلام) است، گفت:
572
أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَنْهَضَ النَّاسَ فِی حَرْبِ مُعَاوِیَةَ فِی الْمَرَّةِ الثَّانِیَةِ فَلَمَّا حَشَدَ النَّاسُ قَامَ خَطِیباً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْمُتَفَرِّدِ الَّذِی لَا مِنْ شَیْ ءٍ کَانَ وَ لَا مِنْ شَیْ ءٍ خَلَقَ مَا کَانَ قُدْرَةٌ بَانَ بِهَا مِنَ الْأَشْیَاءِ وَ بَانَتِ الْأَشْیَاءُ مِنْهُ فَلَیْسَتْ لَهُ صِفَةٌ تُنَالُ وَ لَا حَدٌّ تُضْرَبُ لَهُ فِیهِ الْأَمْثَالُ کَلَّ دُونَ صِفَاتِهِ تَحْبِیرُ اللُّغَاتِ وَ ضَلَّ هُنَاکَ تَصَارِیفُ الصِّفَاتِ وَ حَارَ فِی مَلَکُوتِهِ عَمِیقَاتُ مَذَاهِبِ التَّفْکِیرِ وَ انْقَطَعَ دُونَ الرُّسُوخِ فِی عِلْمِهِ جَوَامِعُ التَّفْسِیرِ وَ حَالَ دُونَ غَیْبِهِ الْمَکْنُونِ حُجُبٌ مِنَ الْغُیُوبِ تَاهَتْ فِی أَدْنَی أَدَانِیهَا طَامِحَاتُ الْعُقُولِ فِی لَطِیفَاتِ الْأُمُورِ فَتَبَارَکَ اللَّهُ الَّذِی لَا یَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ لَا یَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ
امیرالمومنین در دومین بار جنگ با معاویه مردم را در این خطبه تشویق و ترغیب به جنگ می کرد، هنگامی که مردم جمع شدند بلند شد و سخنرانی کرد و فرمود: ستایش خدایی را که واحد احد صمد و متفرد است که از چیزی به وجود نیامده و اشیاء را از چیزی نیافریده، قدرت است که او از اشیاء جدا شده و اشیاء از او ممتاز گردیدند، صفتی ندارد که بتوان به آن رسید و اندازه و حدی ندارد تا بتوان بر آن مثلی زد، سخنان زیبا از رسیدن به صفات وی قاصرند و گوناگونی و چرخش صفات در آنجا رنگ می بازد و افکار عمیق در ملکوت او متحیر می گردد، تفاسیر و روشنگری های کامل و جامع قبل از رسیدن و رسوخ در علمش باز می مانند، حجاب های غیوب از غیب مکنون وی حائل می شوند، حجاب هایی که در پایین ترین آنها خردهای نافذ در امور بسیار لطیف سرگردان می شوند، مبارک است خدایی که همت های بلند بدان نمی رسند، و فطنت های غواص به او دست پیدا نمی کند. نظیر این دیگر خطبه های آن حضرت و بسیاری از اخبار دیگر(1492) است.
سر این مطلب این است که اگر خداوند شناخته گردد باید بعد از تحدید آن باشد، زیرا معرفت روشن کردن شی ء و جدا کردن از دیگران است به طوری که با دیگر اشیاء مشتبه نشود. چنین شناختی ممکن نیست مگر این که عارف به همه مشخصات و ممیزه های معروف احاطه داشته باشد، اگر چنین احاطه ای ممکن باشد پس معروف محدود می شود و اگر محدود شود معدود می گردد، در این صورت ازلیت وی از بین رفته، پس آن کس که او را تحدید کرده خود به الوهیت شایسته تر است.
و لذا در اخبار فراوانی وارد شده که کمال توحید خداوند نفی صفات از اوست و صفات خدای - تعالی - عین ذات او هستند، و قبلا آنها را بیان کردیم و اخباری که بر آن دلالت دارد آوردیم.
و اگر محمد نیست و به شمارش هم در نمی آید، پس غیب مطلق است و حواس او را ادراک نمی کنند، بلکه اسم مستأثر وی غیب مطلق است که فرشته مقرب و پیامبر مرسل آن را نمی داند، پس چگونه به صفات او عالم شوند، چه رسد به ذات حق - تعالی -.
اگر گویی: اکنون که امر این چنین است معنای امر به معرفت خدای - تعالی - و تشویق و ترغیب به آن و نیز فرستادن پیامبران و کتابهایی که مدار ادیان است برای شناخت خدا چیست؟ چنان که همه عبادت هایی که توجه به خدا در آن مد نظر است. چه معنایی دارد و نیز امکان ندارد مخاطبان خدا را نشناخته و او را خطاب کنند، به گونه ای که گویا خدای - تعالی - را می بینند؟
بلکه در کافی(1493) از امیرالمومنین (علیه السلام) روایت شده که آن حضرت در پاسخ از سوال کسی که از پروردگارش پرسیده بود که: هل رایته حین عبدته قال فقال: دیلک ما کنت اعبد ربا لم اره؛ آیا به هنگامی که او را عبادت کرده ای دیدی ؟ فرمود: وای بر تو من پروردگاری را که نشناسم عبادت نمی کنم.
و در همان کتاب(1494) از امام باقر (علیه السلام) در پاسخ از مردی از خوارج که پرسیده بود: أی شی ء تعبد قال الله تعالی قال رأیته قال بل لم تره العیون بمشاهدة الأبصار و لکن رأته القلوب بحقایق الأیمان؛ چه چیزی را می پرستی؟ فرمود: خدا، پاسخ داد: آیا او را دیدی؟ فرمود: آری چشم ها با مشاهده خود نمی توانند او را ببینند ولیکن دلها با حقیقت ایمان او را می بینند. و نظیر آن با کمترین تفاوتی در عبارت در روایت قبلی از امیرالمومنین روایت شده است.

در این که ائمه (علیهم السلام) معرف خدا هستند

در پاسخ گویم: خداوند هیچ کمال جمالی و جلالی را فاقد نیست، لذا ذات او گوناگون نیست و به اجزاء گوناگون تقسیم نشده لذا بی نیاز از خلق است قبل از آفرینش کمبودی در قدرت نداشت و بعد از آن بر قدرتش افزون نگردید و گنج پنهان بود، لذا دوست داشت که شناخته شده و صفات گوناگونش در عالم فرق خود را نشان دهند، و هر مرتبه ای با ویژگی خاص خود را نشان داد و چون عالم امکان وسعت ظهور آن صفات و مراتب را نداشت، چه این که عالمی متناهی و محدود بوده و لذا ظرف موجودات محدود و زمان که ابتدا و انتها دارند می باشد، ولی ذات و صفات ازلی و ابدی اند و موجودات محدود نمی توانند ظرف موجودات غیر متناهی و غیر محدود شوند، لذا خداوند خواست آنها را با آثار آشکار کند.
لذا مخلوقات را دارای اطوار و مراتبی آفریده که یک و یا چند صفت گوناگون که خدا خواست را نشان دهند، ولی خداوند انسان را آفرید و به او بیان را آموخت تا همه صفات خود را در وی جمع کند و انسان نشانه جامع همه صفات جلال و جمال و مظهر صفت عدالت و دلیل بر الوهیت و خلیفه او بر زمین است در هر یک از آنها نشانه ای از نشانه های مملکت و دلیلی از دلائل قدرت و نمونه کامل و جامعی از همه صفات و مشتمل بر همه اسماء قرار داد، چه این که انسان آینه جامع و پر وسعتی است که از همه جلال و جمال خدا حکایت می کند و از حدود منزه بوده و متکفل همه مراتب نزول و سعود می باشد، تا به واسطه معرفت وی به معرفت خدا برسند، و هر او را بشناسد به رحمت برسد و دلیل او شود و هر کس او را بعد از معرفت انکار کند حجت و عذاب سخت گردد. منزه است چه احسان او بزرگ و برهان او برنده و دیدار او روشن است، نابینا باد چشمی که او را نبیند و کالای بنده ای که از دوسی او بهره ای نبرد کاسد باد!
بنابراین مفاد تبلیغ پیامبران و کتابها این است که بندگان را با آن آیات آشنا سازند، چه این که خداوند به بندگان محبت دارد، تا کسی نگوید که کاش پیامبرانی می فرستادی تا ما از آیات تو پیروی نماییم بدون این که ذلیل گردیم. لذا هر کس هلاک شد، از روی دلیل باشد و هر کس زنده شد با بینه و دلیل زنده شود و فرمود: و أنزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم(1495) و آیات شامل وعده به مومنین و وعید به کافران است.
و این آیات سر آل محمد (علیهم السلام) است که در هر نفسی مصداقی از آن وجود دارد و در محمد و آل طاهرین او (علیهم السلام) مصداق کلی آن موجود است، و آن آیات خلیفه خدا در همه نفوسند و نیز وه و عین و سبیل و دست و راه و باب و حجت و برهان و جنب و ولی و اسم و مثل اعلی خداست که در آسمان ها و زمین قرار داد و ایمان به آن را ایمان به خدا و کفر به آن را کفر به خدا و معرفت به آن را معرفت خدا و جهل به آن را جهل به خدا دانسته و خالی بودن از او را خالی بودن از خدا و توجه به وی را توجه به خدا دانسته است و این اسم خداست که مبدأ همه خیرات می باشد و در و قادة الامم و ابواب الایمان و غیره بیان شده که معرفت اله الالهه بدون معرفت به وی ممکن نیست و تنها از راه او می توان خدا را عبادت کرد و از جهت وی باید به خداوند توجه کرد.
و لذا خدای - تعالی - فرمود: انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک و لا تطع منهم آثما أو کفورا(1496) یعنی: ما قرآن را بر تو فرستادیم، پس برای حکم پروردگارت شکیبایی کن و از ایشان که گناهکار و ناسپاسند پیروی ننما. و اذکر اسم ربک بکرة و أصیلا(1497) یعنی: نام پروردگار خویش را در صبح و شام یاد نما
و فرمود: قد أفلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی(1498) یعنی: هر کس که پاکیزگی پیشه کرد رستگار شد و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد و فرمود: ان لک فی النهار سبحا طویلا و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا(1499) یعنی: در روز در کارهای روزانه در جنب و جوشی و نام پروردگارت را ببر و فانی در او شو. و فرمود: قل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن أیا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی(1500) و روایتی که به واسطه شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید از ناحیه مقدسه از دعای هر روز ماه رجب صادر شده است.(1501) به روشنی بر مطلوب ما دلالت دارد چه این که فرمود: اللهم انی أسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاة أمرک المأمونون علی سرک المستسرون بأمرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک أسألک بما نطق فیهم من مشیتک فجعلتهم معادن لکلماتک و أرکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک التی لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک لا فرق بینک و بینها الا أنهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک بدؤها منک و عدوها الیک أعضاء و أشهاد و مناة و أزواد و حفظة و رواد فبهم ملأت سماءک و أرضک حتی ظهر أن لا اله الا أنت فبذلک أسألک؛ یعنی: پروردگار من از تو به واسطه همه اسمایی که والیان امر تو را به آن می خواهند خواهانم، والیانی که محرم راز تو و بشارت دهنده به امرت و وصف کننده قدرت تو آشکار نماینده عظمت تو هستند.
از تو به واسطه مشیت تو که در ایشان گویاست و ایشان را معادن کلمات خودت قرار دادی و پایه های توحید و آیات مقاماتت نمودی که در هیچ مکانی و هیچگاه تعطیلی بر نمی دارد، می خواهم کسانی که هر کس تو را شناخت به واسطه آنها تو را شناخت. بین تو و ایشان تفاوتی نیست جز این که ایشان بندگان و مخلوق تو هستند، باز کردن و بستن ایشان به دست توست، از تو شروع شده و به تو ختم می شوند، دستان تو و شاهدان و موازین و رهبران و پاسداران و جویندگانند که با ایشان آسمان ها و زمین خویش را پر کردی تا روشن شد خدایی جز تو نیست، به همین اسماء از تو خواهانم.(1502)

در نسبت اسم خدا با مسمی

امام صادق (علیه السلام)(1503) بنا بر روایت کافی از عده ای فرمود: من عبد الله بالتوهم فقد کفر و من عبد الاسم دون المعنی فقد کفر و من عبد الاسم والمعنی فقد أشرک و من عبد المعنی بایقاع الأسماء علیه بصفاته التی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته فأولئک أصحاب امیرالمومنین (علیه السلام) حقا و فی حدیث آخر أولئک هم المومنون حقا؛ یعنی: هر کس خداوند را با توهم عبادت کرده کفر ورزیده و هر کس اسم را بدون معنا پرستیده کفر شده و هر کس اسم و معنی را با همدیگر منضم نموده مشرک شده و هر کس معنا را عبادت کرده به این که اسماء را با اوصافی که خود را بدان وصف کرده بر او اطلاق کرده و دلش را با آن گره بسته و زبانش در سر و علانیه به آن ناطق و گویا باشد ایشان حقا یاران امیرالمومنین (علیه السلام) هستند.
و در حدیث دیگر:(1504) ایشان حقا مؤمند.
و در همان کتاب(1505) به اسنادش از هشام بن حکم روایت شده که أنه سأل أبا عبدالله (علیه السلام) عن أسماء الله و اشتقاقها الله مما هو مشتق قال فقال لی یا هشام الله مشتق من اله و الاله یقتضی مألوها و الاسم غیر المسمی فمن عبد الاسم دون المعنی فقد کفر و لم یعبد شیئا و من عبد الاسم و المعنی فقد کفر و عبد اثنین و من عبد المعنی دون الاسم فذاک التوحید؛ از آن حضرت پرسید از اسم الله و اشتقاق آن پرسیدند که از چه مشتق می باشد؟ گفت: به من فرمود: ای هشام الله از اله مشتق شده و اله مألوهی را می خواهد و اسم غیر از مسمی است، هر کس اسم را بدون معنا عبادت کند، کفر ورزیده و چیزی را پرستیده و هر کس اسم و معنا را پرستیده کفر ورزیده و دو تن را عبادت کرده است و هر کس معنا بدون اسم را عبادت کند، همین توحید است این روایت در باب معبود است. و همین را در باب معانی اسماء و اشتقاق آن با اندک تفاوتی در لفظ آورده است.(1506)
پس معنای این روایت این است که چون خدای - تعالی - با هیچ معنایی از معانی درک نمی شود، لذا خداوند برای وی اسمایی قرار داده که مردم با آن او را بخوانند و فرمود: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أیاما تدعوا فله الأسماء الحسنی(1507) و مراد از اسماء الفاظ و نقوش و خیال آنها و یا امور موهوم و معقول از اسماء نیست چه این که همه این مراحل و مراتب مخلوق گوینده ها و نویسنده ها و خیال کننده ها و توهم نماینده ها و عاقل هاست بلکه مراد از اسماء آن چیزی است که خداوند آن را در هر نفسی در ابتدای ایجاد قرار داده و آن را مبدأ دیگر مراتب وجودی خویش نموده، امام صادق (علیه السلام)(1508) در حدیث حدوث اسماء فرمود: خداوند نام هایی آفریده که حروفی بدون صد داشته و لفظی بدون این که گفته شود دارد و شخص آن نام ها دارای جسد و شکل نیست و به چیزی تشبیه نمی شود و دارای رنگی نیست، طول و عرض و عمق از آن منتفی است، حدودی ندارد، از احساس هم متوهم ها محجوب است، پوشیده اما بدون پوشیدگی است، لذا آن را کله کامل و تام و دارای چهار بخش همدوش قرار داده است این حدیث در فقره و موضع الرساله شرح شد.
این که ائمه به واسطه این اسماء تو را می خوانند این است که ایشان بعد از تخلیه از عالم جسم و خیال و وهم و نفس و عقل و رسیدن به آن اسمی که امام صادق (علیه السلام) آن را وصف کرده و بعد از شناخت آن می یابند که این اسم اول و آخر و حد و صفتی ندارند که انسان بتواند در عالم خود به آن برسد، گرچه در عالم الهی محدود است چه این که هر نفسی دارای مثالی از آن اسم است و در عالم خود مبدأ همه صفات خدا از قبیل علم و قدرت و حیات و وجود و سمع و بصر و غیره می باشد، با این که مخلوق و محدود و حادث می باشد، چه این که دیگر مثال هایی از این اسم را دارند، زیرا اختلاف ملکه ها و اراده ها و مشتهیات مردم و نیز آثار گوناگون دلالت می کند که این اختلافات ناشی از اختلاف آن اسباب و موثرات است، پس معلوم می شود که آن کس که این اسم را آفریده و محدودش نموده و ایجادش کرده و در او همه صفات را به ودیعت گذاشته آفریننده آن اسماء گوناگون و نفوس مختلف و عقول متضاد است، و معلوم می شود که او رب الارباب و اله الالهه است و منزه از حدود همه این اسماء می باشد و از دسترس عقول تیزتک و غواصی فطنت ها دور است، بلکه در کمترین لجه حجب او خردهای بلند پرواز غرق شده اند، چه این که ممکنات فعل خدایند و فعل نمی تواند محیط بر همه شؤون فاعل شود بلکه بر خود نیز احاطه پیدا کند، چه این که تناقض لازم می آید. و هنگامی که آن اسم که وجه خداست شناخته شود، به آن رو کرده و آن را آلت و آینه توجه به اله الالهه و رب الارباب قرار می دهیم، مثل توجه به خانه خدا - شرفها الله - و یا توجه به لفظ زید در هنگامی که می خواهید او را صدا کنید و یا در هنگامی مخاطبه توجه به روی زید می کنید. بدون این که به صورت زید به طور استقلالی نگاه کنید، بلکه لفظ و صورت زید را آینده و آیه و آلت ملاحظه خود زید می نمایید، لذا به معنای حرفی رب است. چنان که امیرالمومنین(1509) و امام باقر (علیهما السلام) فرمودند که: ما هرگز پروردگار ناشناخته را عبادت نمی کنیم و نیز مراد از رب همین معناست که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من عرف نفسه فقد عرف ربه و مراد از معبود(1510) در یا من اقر له بالعبودیة کل معبود. همین است. و همین قلب است که پروردگار خود را با حقیقت ایمان در می یابد، یعنی اطمینان پیدا کرده و در کنارش می نشیند و از آن بیرون نمی رود و از وی به دیگری نمی پردازد.
چنان که سید ساجدین (علیه السلام)(1511) در مناجات ذاکرین فرمود: الهی بک هامت القلوب الوالهة و علی معرفتک جمعت العقول المتباینة فلا تطمئن القلوب الا بذکراک و لا تسکن النفوس الا عند رؤیاک؛ یعنی: خدایا دلهای عاشق از تو در هیجان است و خردهای گوناگون به شناخت تو رسیده اند، چه این که دلها جز به یاد تو آرامش پیدا نمی کنند و جان ها بدون دیدن تو سکون و قرار نمی یابند.
پس مراد از روایات این است که اگر کسی آن اسم را بدون مسمی عبادت کند یعنی به استقلال و به طور معنای اسمی آن را بپرستد، کافر است و هر کس اسم را با مسمی بپرستد، شرک ورزیده و هر کس مسمی را به واسطه اسمایی که خودش ذات خود را وصف کرده و نامیده بنامد مومن حقیقی است، البته آن اسم را خداوند با قدرت خود به سوی بندگان فرستاد و مراد همان اسمی است که امام صادق وصف کرده است، اگر خداوند را به چنین اسمی بنامد مومن حقیقی است.
ولی دیگران شؤون این اسم و مخلوق انسانند و خداوند حجتی قرار نداده تا بندگان با آن اسماء او را عبادت کنند، پس اگر کسی با آنها خدا را عبادت کند به خدای بزرگ شرک ورزیده و یا به او کافر شده است.
خدای - تعالی - فرمود: أتجادلوننی فی أسماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین(1512) یعنی: آیا با من در نام هایی که خود و پدرانتان آنها را نامیده اید و خداوند بر آن حجتی قرار نداده مجادله و گفت و گو می کنید، منتظر باشید من هم با شما از منتظرانم.
و فرمود: ما تعبدون من دونه الا أسماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما أنزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله أمر ألا تعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم ولکن أکثر الناس لا یعلمون(1513) یعنی: جز اسمایی که خود و پدران تان بر آنها نهاده اید عبادت نمی کنید، خداوند بر آنها حجتی قرار نداده، حکم جز برای خدا نیست، چه این که دستور داده که جز او را نپرستید، این دین ارزشمند است، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. و فرمود: ان هی الا أسماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما أنزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدی(1514) یعنی: این ها تنها نام هایی است که شما و پدرانتان گذاشته اید، خداوند حجتی بر آن قرار نداده، شما جز گمان و هواهای نفسانی را پیروی نمی کنید، در حالی که پیامبران از پروردگارشان هدایت آورده اند.
مفاد این آیات توبیخ و مذمت بر عبادت آن اسماء است، چه این که هیچ دلیلی برای پرستش آنها نازل نشده است، بلکه ایشان با گمان ها و هواهای نفسانی خود آنها را برای پرستش اختیار و انتخاب کردند، با آن که پیامبران آمده و کتابهای آسمانی نازل شده بود که راه پروردگار عالمیان اسم الله و دیگر اسماء حسنی است که خویشتن را به آن نامیده و فرمان داده که او را به آن اسماء بخوانند، چنان که مقتضای آیات نخست بود.
بنابراین رویه صوفیه در این که صورت مرشد و غیره از قبیل صورت امام را در دل حاضر کرده و با او خطاب کنند. کفر به خدای بزرگ است، چه این که آن صورت از شؤون خودشان می باشد و از زمره اسمایی که خداوند خویشتن را به آن ستوده باشد نیست، بلکه آن صورت مخلوق بوده و به ایشان باز گردانیده می شود، بر خلاف آنچه امام صادق (علیه السلام) فرموده است، زیرا که آن اسم از صفات خداست و نمی توان به خداوند توجه نمود مگر این از ناحیه آن و نمی توان خداوند را جز به آن روش عبادت کرد و آن اسم سر آل محمد (علیهم السلام) است، چنان که فهمیدید.
هنگامی که این مقدمه را فهمیدید، مراد از من اراد الله بدء بکم... انشاء است یعنی دستور داده که با این اسم شروع کنید و از همه عوالم خود را خالی نمایید و به او برسید. چون که نمی توان اراده اله الالهه کرد مگر این که به واسطه همین اسم باشد. و مراد از و من وحده قبل عنکم انشاء است چه این که واجب کرده که حتما به او روی آورید.
پس مراد از و من قصده توجه بکم انشاء وجوب توجه به خداست، چه این که خداوند جهتی ندارد، زیرا خداوند بر همه جهات محیط است و دانستید که او سر آل محمد (علیهم السلام) است و لذا فرمودند: و لولانا ما عرف الله و ما عبدالله این مربوط به سر ایشان بود.
و اما نسبت به مظاهر ایشان این که دیگران نرسیده و نمی توانند به آن مرتبه برسند، پس چگونه می توانند دیگران را آنچه خود نرسیده اند برسانند، مگر کسانی که دانش خود را از ایشان گرفته باشند، پس رسیدن و رساندن مردم به واسطه ایشان می باشد و نه دیگران و لذا روایاتی از ایشان رسیده که هیچ چیز از حق نمی رسد مگر این که از ایشان رسیده و برخی از آنها در آخذ بقولکم بیان شد.
فرمود: