فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و یظهرکم لعدله

دولت مومنین بر کافران و منافقان و انتقام از ایشان و نیز انتشار طاعت خدا و محو همه منکرات اظهار عدالت شماست، و در این صورت خداوند به طور آشکار عبادت می گردد و هیچ یک از اسماء طاغوتی شریک خدا نمی شود.
فرمود:

و یمکنکم فی أرضه

یمکن از باب تفعیل از مکانت و یا از مکّنتک یعنی ملکتک یعنی تو را قدرت و ملکیت دادم.
مراد این است که خداوند شما را به منزلت بزرگی برساند که بر همه امور توانا باشید، و شما را پادشاهی و ملک کریم بدهد به طوری که بر همه سلطنت ها فایق آید، و یا شما را در مکانی خداوند برای شما قرار داده متمکن و ثابت کند، مکان بلندی که حتی آرزوی آن برای دیگران ممکن نباشد و گذشتگان به آن نرسیده و آیندگان نتوانند برسند چنان که در قرآن به آن وعده داده است: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون(1438)
فرمود:

فمعکم معکم لا مع غیرکم آمنت بکم و تولیت آخرکم بما تولیت به أولکم

فاء برای تفریع است، یعنی بعد از ایمان قلبی و زبانی در سر و علانیه و انتظار فرج شما و آمادگی ام برای یاری شما در زندگی با شما هستم چه این که از اوامر و نواهی شما پیروی می کنم و نیز در رجعت با شما هستم و شما را یاری می کنم و از دشمنان شما انتقام می کشم. نه با دشمنان شما باشم، چرا که ایشان با شما مخالفت می کنند و من با ایشان دشمنم. و تولیت آخرکم یعنی آخرین فرد شما را ولی خود گرفتم بما به ولایتی که تولیت به اولکم با اولین فرد شما داشتم، یعنی همان طور که امیرالمومنین را ولی خود گرفتم، آخرین فرد شما را ولی گرفتم. ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) همان است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) او را به آن ولایت رسانید و فرمود: الست اولی بکم من انفسکم فقالو: بلی فقال من کنت مولاه فهذا علی مولاه و ای جمله تاکید فقرات قبلی و مقدمه شرط دیگری برای ایمان است که فرمود: و برئت...