فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

در این که ائمه (علیهم السلام) ایام الله هستند

فرمود:
و یردکم فی أیامه
یعنی در دوران دولت اسماء حسنی که مظاهر اسم الله هستند یعنی آل محمد (علیهم السلام) شما را باز گرداند، پس مراد از این که ایشان را به همان گونه که در حیات دنیا بودند باز گرداند و به عالم اجسام تنزیل دهد.
در خصال(1436) به اسنادش به صقر بن ابی دلف کرخی روایت شده که گفت: آن زمان که متوکل آقا امام ابوالحسن عسکری (علیه السلام) را آورد، رفتم تا از حال آن حضرت مطلع گردم...
آنگاه پرسیدم: آقای من! حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که معنای آن را نمی دانم، فرمود: آن حدیث چیست؟
گفت: لا تعادوا الأیام فتعادیکم(1437) معنایش چیست؟
فرمود: بله، ایام تا آسمان و زمین بر پا است ما هستیم.
شنبه: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)؛ یکشنبه: کنایه از امیرالمومنین (علیه السلام)، دوشنبه: امام حسن و امام حسین (علیهما السلام)؛ سه شنبه: علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد (علیهم السلام)؛ چهارشنبه: موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی (علیهم السلام)؛ پنج شنبه: من و فرزندم حسن (علیه السلام) و جمعه: فرزند فرزندم که پیروان حق به دور وی جمع می شوند و زمین را بعد از ظلم و ستم پر از عدل و داد می کند می باشد، پس معنای ایام این است، بنابراین در دنیا با ایشان دشمنی نکنید. چه این که ایشان در آخرت با شما دشمنی می کنند. پس فرمود: خدا حافظی نما و بیرون رو چه این که بر تو ایمن نیستم.
فرمود:

و یظهرکم لعدله

دولت مومنین بر کافران و منافقان و انتقام از ایشان و نیز انتشار طاعت خدا و محو همه منکرات اظهار عدالت شماست، و در این صورت خداوند به طور آشکار عبادت می گردد و هیچ یک از اسماء طاغوتی شریک خدا نمی شود.
فرمود:

و یمکنکم فی أرضه

یمکن از باب تفعیل از مکانت و یا از مکّنتک یعنی ملکتک یعنی تو را قدرت و ملکیت دادم.
مراد این است که خداوند شما را به منزلت بزرگی برساند که بر همه امور توانا باشید، و شما را پادشاهی و ملک کریم بدهد به طوری که بر همه سلطنت ها فایق آید، و یا شما را در مکانی خداوند برای شما قرار داده متمکن و ثابت کند، مکان بلندی که حتی آرزوی آن برای دیگران ممکن نباشد و گذشتگان به آن نرسیده و آیندگان نتوانند برسند چنان که در قرآن به آن وعده داده است: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون(1438)
فرمود: