فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

منتظر لأمرکم مرتقب لدولتکم

امر به معنای حادثه است و مراد زمان دولت و رجعت و تمکن ایشان در زمین و خلافت ایشان است.
الارتقاب انتظار.
دولة به فتح دال نوبت.
گویا با این جمله انشاء استحباب این دو فقره را نموده است. (یعنی خواست بگوید انتظار امر و دولت ایشان مستحب است و این استحباب با این جمله انشاء شده است).
در کافی(1397) به اسنادش به عمار ساباطی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که از آن حضرت پرسیدم: کدام یک بهتر است آیا عبادت پنهانی با امام مستتر و پنهان در دولت باطل افضل است و یا عبادت با ظهور حق... آن حضرت فرمود: شما در ورود به دین خدا و نماز و روزه و حج و دیگر خیراتی که خداوند توفیق دده و به عبادت خدا در پنهان با دشمنان خود و با امام پنهان و مطلع او و شکیبا و منتظر دولت حق و ترسان بر امام و خویش از شاهان ستمگر از دیگران پیشی گرفتید و پیوسته به حق امام و حقوق خویش می نگرید که در دست ستمگران است و ایشان شما را منع کردند و شما را ناچار به زندگی دنیوی و طلب معاش با شکیبایی بر دین و عبادت و طاعت امام و خوف از دشمنان نموده اند، بنابراین خداوند اعمال شما را در دنیا مضاعف کرده است، پس گوارای وجود شما باد!...
و در همان کتاب(1398) به اسنادش به امیرالمومنین در خطبه ای فرمود: ایشان پیروان دانشمندانند که با اهل دنیا همراه شدند و طاعت خدا و اولیای الهی را نمودند و با تقیه در دین و ترس از دشمنان ذوب شدند لذا ارواح ایشان به محل اعلی آویخته، و علی و پیروان ایشان در دولت باطل ساکت و صامتند و منتظر دولت حق اند و خداوند حق را با همه خصوصیات محق می سازد و باطل را نابود می گرداند، خوشا به حال ایشان چه این که در حال آرامش بر دین خود شکیبا هستند. چه اشتیاق فراوانی برای دیدن ایشان در زمان ظهورشان دارم، و خداوند ما و ایشان را در بهشت عدن به همراه پدران و همسران و فرزندان ایشان جمع می کند. و اخبار برای انتظار فرج و ترغیب به آن فراوان است.
فرمود:

آخذ بقولکم

من گفتار شما را گوش می دهم چه این که حقیقت تنها از شما اهل بیت صادر می شود، چنان که در کافی(1399) به اسنادش از محمد بن مسلم روایت شده که گفت: از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که می گفت: در نزد هیچکس حقیقت و درستی وجود ندارد و هیچکس حکمی نمی کند مگر این که از ما صادر شده باشد، اگر در امری اختلاف پیدا شود اشتباه از مردم و درستی از آن علی (علیه السلام) است. و در آن به اسنادش(1400) از زراره روایت شده که گفت: من در نزد امام باقر (علیه السلام) بودم، مردی از اهل کوفه از وی درباره سخن امیرالمومنین (علیه السلام) سلونی عما شئتم فلا تسألونی عن شی ء الا نبأتکم یعنی: از من هر چه خواهید بپرسید، چه این که از هیچ چیز نمی پرسید مگر این که از آن شما را خبر می دهم فرمود: در نزد هیچکس علمی نیست مگر این که آن علم از امیرالمومنین (علیه السلام) به ایشان رسیده باشد. مردم هر کجا خواهند بروند، دانش جز از این خانه از جایی بر نخواهد خاست.
و در آن کتاب(1401) از امام باقر (علیه السلام) روایت شد که آن حضرت به سلمة بن کهیل و حکم بن عتیبه فرمود: به شرق و غرب بروید. دانش صحیحی را جز آنچه از ما صادر شده باشد پیدا نمی کنید و نیز درباره آن باید فرمان خدا را برد که فرمود: فلینظر الانسان الی طعامه(1402) یعنی: انسان باید به غذای خویش بنگرد. در کافی(1403) از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که مراد از آیه فلینظر الانسان... چیست؟ فرمود: بنگرد دانشی را که می گیرد از چه کسی می گیرد.
فرمود:

عامل بأمرکم

بعد از این که سخنانی که ایشان از خدا و رسول گرفتند را گرفتم پس پیوسته معتقد و عامل به آن هستم و از اوامر شما اطاعت و از نواهی شما اجتناب می نمایم.
فرمود: