فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

در تأویل قتل و موت مومن

آیه بیست و دوم: هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون(1301)
در اکمال(1302) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: به خدا سوگند هنوز تأویل آن نرسیده و تأویل آن فرود نخواهد آمد مگر این که قائم خارج شود، هنگامی که قائم خروج کند، کافران به خدا و مشرکان خروج آن حضرت را خوش ندارند. اگر کافر و مشرکی در دل سنگی سخت باشد آن سنگ می گوید ای مومن در دل من کافری است مرا بشکن و او را بکش.
و عیاشی(1303) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که: لیظهره یعنی خداوند او را در رجعت غالب و پیروز کند.
و در منتخب البصائر(1304) به اسنادش به جابر بن یزید از امام باقر (علیه السلام) روایت کرد که گفت: هیچ مومنی نیست مگر این که کشته شدن و مردنی دارد، اگر کسی کشته شود دوباره محشور می شود تا بمیرد و اگر بمیرد دوباره محشور می شود تا کشته شود آنگاه بر امام باقر (علیه السلام) این آیه کل نفس ذائقة الموت را تلاوت کردم حضرت فرمود: ادامه آیه و منشورة است، پرسیدم: مراد از منشورة چیست؟ فرمود: این گونه جبرئیل بر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده فرمود که: کل نفس ذائقة الموت و منشورة پس از آن فرمود: هیچ خوب و بدی در این امت نیست مگر این که محشور می شود، مومنان به سوی چیزی که چشم ایشان را روشن می کند و فاجران به عذاب الهی منشور و محشور می کردند، آیا نشنیده ای که خدای - تعالی - فرمود: و لنذیقنهم من العذاب الأدنی دون العذاب الأکبر(1305) یعنی: ما عذاب اندک را قبل از عذاب اکبر به ایشان بچشانیم. و فرمود: یا أیها المدثر قم فأنذر(1306) مراد از آن آل محمد (علیهم السلام) است که در رجعت قیام کرده و انذار می نماید و آیه انها لاحدی الکبر نذیرا للبشر(1307) مراد در رجعت است و فرمود: هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشکرون فرمود: خداوند او را در رجعت غالب می کند. و فرمود: اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید(1308) مراد علی بن ابی طالب (علیه السلام) در زمان رجعت است. جابر گفت: امام باقر (علیه السلام) فرمود: امیرالمومنین در آیه شریفه ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین فرمود: مراد زمانی است که من و شیعیانم و عثمان بن عفان و شیعیانش مبعوث شویم و در آن زمان بنی امیه را بکشیم در آن هنگام کفار دوست دارند که کاش مسلمان بودند.
آیه بیست و سوم: اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید در روایت قبلی بیان شد که مراد از باب علی بن ابی طالب (علیه السلام) در رجعت است.
آیه بیست و چهارم: ربما بود الذین کفروا لو کانوا مسلمین(1309)
در روایت قبلی بیان شد که مراد خروج امیرالمومنین (علیه السلام) و عثمان و کشتن بنی امیه در رجعت است.
آیه بیست و پنجم: و قل الحمد لله سیریکم آیاته فتعرفونها(1310) و بگو، ستایش خدایی را که آیات خود را به شما نشان می دهد و آنها را می شناسید.
از قمی(1311) روایت شده که آیات امیرالمومنین و ائمه (علیهم السلام) هستند که وقتی به دنیا باز گردند دشمنانشان ایشان را می شناسد چه این که ایشان را در دنیا دیده اند.
آیه بیست و ششم: و یقولون متی هذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم و لا هم ینظرون فأعرض عنهم و انتظر انهم منتظرون(1312) یعنی: و می گویند اگر راست می گویید این فتح در چه زمانی اتفاق می افتد، بگو روز فتح ایمان کفار به حال ایشان سودی ندارد و به آنها مهلت داده نمی شود، پس صبر کنید ایشان هم صبر می کنند.
قمی(1313) روایت کرده که این مثلی است که خداوند برای رجعت زده است، هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به ایشان رجعت را خبر داده، گفتند: متی هذا الفتح ان کنتم صادقین
آیه بیست و هفتم: قل رب اما ترینی ما یوعدون(1314) یعنی: بگو پروردگارا آیا وعده هایی که به ایشان داده می شود به من نشان می دهی.
در منتخب البصائر(1315) به اسنادش به جابر بن عبدالله روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز فتح چنین خطبه خواند: ای مردم شما را می شناسم که بعد از من کافر شده و باز می گردید و عده ای گردن دیگران را می زنند، و اگر چنین کنید با شمشیر با شما مقابله می کنم، آنگاه به سمت راست خود توجه کرد، مردم گفتند: جبرئیل به او اشاره کرد و به او گفت: و یا علی (یعنی من و یا علی) با شما مقابله می کنم. لذا آن حضرت فرمود: و یا علی با شما مقابله خواهد کرد.
و در روایتی ابان بن تغلب(1316) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرد که فرمود: جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد ان شاء الله و یا آن مقابله توسط علی بن ابی طالب (علیه السلام) اتفاق می افتد، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا آن شخص به خواست خدا علی بن ابی طالب (علیه السلام) است، جبرئیل گفت: یکی از آن تو و دو از آن علی است و موعد شما در السلام است.
ابان پرسید: فدایت شوم! سلام کجاست؟
پاسخ فرمود: ای ابان سلام در پشت کوفه است.
گویم: آنگاه خدای - تعالی - (در ادامه آیه) فرمود: و انا علی أن نریک ما نعدهم لقادرون(1317) یعنی: ما بر نشان دادن آن چه به ایشان وعده داده ایم تواناییم مراد در رجعت است.
آیه بیست و هشتم: قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون(1318) یعنی: وای بر ما، چه کسی از گور ما را برانگیخت، این وعده رحمن و درستی گفتار پیامبران است.
در کافی(1319) به اسنادش از امام رضا (علیه السلام) روایت کرد که: من به امام رضا (علیه السلام) نوشتم و در آن از جفای اهل واسط و حمله ایشان به من شکایت کردم در واسط عده ای از طرفداران عثمان بودند که مرا آزار می کردند. حضرت با خط خود نوشت: خداوند از دوستان ما عهد گرفت تا صبر و شکیبایی در دولت باطل پیشه کنند، پس برای حکم پروردگارت شکیبا باش، اگر رهبر مردم هم قیام کند ایشان گویند: یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
آیه بیست و نهم: انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الأشهاد(1320) یعنی: ما پیامبران خویش و کسانی را که در دنیا ایمان آورده اند و در روزی که همه بلند می شوند یاری می کنیم.
در منتخب البصائر(1321) از جمیل بن دراج از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که گفت: پرسیدم معنای آیه (انا لننصر رسلنا...) چیست؟ فرمود: آیه در رجعت است، آیا ندیده اید که بسیاری از انبیاء (علیهم السلام) در دنیا یاری نشده اند و کشته شده اند و امامان نیز شهید شده اند و یاری از ناحیه پروردگار نگردیده اند.
پرسیدم: واستمع یوم یناد المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصحیة بالحق ذلک یوم الخرج(1322) یعنی: و بشنو روزی که منادی از مکان نزدیک ندا می دهد ایشان صیحة حقانی را می شنوند و این روز خروج و مبعث است.
فرمود: این آیه درباره رجعت است.
و قمی(1323) از احمد بن ادریس از عیسی همانند آن را روایت کرده و در آن(1324) آمده: و بعد از انبیاء (علیهم السلام)، ائمه (علیهم السلام) کشته شده اند و در دنیا یاری نشده اند.
آیه سی ام: استمع یوم یناد المنادی من مکان قریب... تفسیر آن را دیدید.
آیه سی و یکم: ان الله اشتری من المومنین أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من أوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم(1325)
عیاشی(1326) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که درباره این آیه از آن حضرت سوال شد، آن حضرت فرمود: یعنی در میثاق آنگاه آیه التائبون را قرائت کردم، فرمود: من التائبین العابدین تا آخر آیه را نمی خوانم و فرمود: هنگامی که ایشان را دیده ای در آن هنگام ایشان کسانی اند که خداوند از ایشان جان ها و اموال ایشان را خریده است. یعنی در رجعت و در منتخب البصائر از ابو بصیر همانند آن روایت شده است.
آیه سی و دوم: و من کان فی هذه أعمی فهو فی الاخرة أعمی و أضل سبیلا(1327) یعنی: هر کس در این دنیا نابینا باشد در آخرت نیز نابینا خواهد شد بلکه گمراهی او بیشتر خواهد شد.
در منتخب البصائر(1328) به اسنادش از ابو بصیر از یکی از این دو امام (علیهما السلام) درباره این آیه روایت کرده است که فرمود: آیه در رجعت است و عیاشی از حلبی از ابو بصیر همانند این را روایت کرده است.
آیه سی و سوم: ثم رددنا لکم الکرة علیهم و أمددناکم بأموال و بنین و جعلناکم أکثر نفیرا(1329) یعنی: من شما را برای کره ای دیگر (حمله ای دیگر بر ایشان) بازگردانیدم و با مال ها و فرزندان شما را یاری رسانیدم و بر جمعیت شما افزودیم.
در کافی(1330) به اسنادش از عبدالله بن قاسم بطل از امام صادق (علیه السلام) در آیه شریفه و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الأرض مرتین(1331) یعنی: به بنی اسرائیل در کتاب وحی کردیم که شما دوبار در زمین فساد می کنید. فرمود: کشتن علی بن ابی طالب و نیزه زدن بر امام حسن (علیه السلام) و لتعلن علوا کبیرا(1332) یعنی: بسیار بزرگی و رفعت می گیرید. فرمود: مراد کشتن امام حسین (علیه السلام) است، فاذا جاء وعد أولاهما(1333) یعنی: هنگامی که زمان یاری و انتقام از خون حسین (علیه السلام) آمد بعثنا علیکم عبادا لنا أولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار(1334) یعنی: هنگامی که وعده نخستین آمد ما بندگانی قدرتمند بر شما می فرستیم، ایشان در بین شهرها جستجو می کنند. فرمود: عده ای هستند که خداوند قبل از خروج حضرت قائم بر می انگیزد، هیچ خونی از آل محمد (علیهم السلام) را نمی بیند مگر این که او را می کشند. و کان وعدا مفعولا یعنی: وعده مزبور انجام خواهد شد. یعنی خروج قائم (علیه السلام) ثم رددنا لکم الکره علیهم(1335) یعنی خروج حضرت امام حسین (علیه السلام) با هفتاد تن از یاران خود هر کدام کلاه خودهای طلایی دو رو دارند و به مردم می رسانند که این حضرت امام حسین (علیه السلام) است که خارج شد و مومنین در آن شبهه ای ندارند.
و عیاشی(1336) از صالح بن سهل همانند این را با تفاوتی اندک در الفاظ نقل کرده است.
و در جامع الفوائد(1337) به اسنادش به ابی الجارود از کسی که از حضرت علی (علیه السلام) شنیده نقل کرده است که حضرت فرمود: العجب کل العجب بین جمادی و رجب... یعنی: همه شگفتی ها در بین جمادی و رجب است.
مردی بلند شد و گفت: ای امیرالمومنین امری که این همه باعث شگفتی شده چیست؟
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند کدام شگفتی از این شگفت تر که مردگان دشمنان خدا و رسول و اهل بیت را بشکند، و این تأویل آیه شریفه: یا أیها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الخرة کما یئس الکفار من أصحاب القبور یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید، با گروهی که خداوند بر ایشان خشم گرفته دوستی نکنید، ایشان از آخرت مأیوسند همان گونه که کافران از مردگان مایوس می باشند.
هنگامی که کشتار فوق العاده شدت گرفت می گویند: مرد و یا هلاک شد، در کدام دشت می رود و این تأویل این آیه است که: ثم رددنا لکم الکرة علیهم و أمددناکم بأموال و بنین و جعلناکم أکثر نفیرا و روایت در این باره فراوان از امیرالمومنین (علیه السلام) رسیده است.
سی و چهارم: یا أیها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخرة کما یئس الکفار من أصحاب القبور(1338) تفسیر آن گذشت.
سی و پنجم: ربنا أمتنا اثنتین و أحییتنا اثنتین(1339) یعنی: پروردگارا! دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی.
قمی(1340) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که آیه درباره رجعت است.
و در منتخب البصائر(1341) از کتاب مشیخه حسن بن محبوب به اسنادش از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) درباره این آیه روای شده که فرمود: این ویژه گروه هایی در رجعت بعد از مرگ است و در قیامت نیز پیاده می شود. پس خداوند ستمگران را از رحمت خود دور کند!
گویم: کنکاش و تفسیر این آیه:
مفسران بر این رفتند که مراد از دو بار زنده کردن این است که یک بار احیاء و زنده کردن در شکم مادران و بار دیگر در قبر صورت می گیرد تا به حال سوال منکر و نکیر پاسخ دهد. و مراد از دوبار میراندن، میراندن در دنیا و میراندن در قبر است، لیکن این تفسیر با ظاهر آیه شریفه سازگاری ندارد، چه این که آیه این است:
ان الذین کفروا ینادون لمقت الله أکبر من مقتکم أنفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتین و أحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل ذلکم بأنه اذا دعی الله وحده کفرتم و ان یشرک به تومنوا فالحکم لله العلی الکبیر(1342) یعنی: کسانی که کفر ورزیده اند، به آنها ندا می شود که دشمنی خدا با شما بیش از دشمنی خود شما با خودتان است، آیا شما به سوی ایمان خوانده می شوید ولی اجابت نمی کنید و کفر می ورزید، گفتند: پروردگارا ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی، ما به گناهان خویش اعتراف نموده ایم. آیا راهی برای بیرون رفتن است.
علت آن این است که هنگامی که خداوند به تنهایی خوانده شد کفر ورزیده و اگر شرک ورزیده شود شما ایمان می آورید. پس حکم از آن خداوند بلند مرتبه بزرگ است و از ظاهر این آیه فهمیده می شود که ربنا أمتنا اثنتین و أحییتنا اثنتین تصدیق آیه لمقت الله أکبر من مقتکم أنفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون است و لذا به گناهان خویش اعتراف کردند و اقرار نمودند که راهی برای بیرون رفتن از عذاب ندارند، بنابراین دو احیاء و دو اماته علت برای استحقاق عذاب همیشگی ایشان شده که راهی برای فرار باقی نگذاشته است.
و روشن است که احیاء و اماته در قبر برای این منظور مفید نیست، نیز احیاء و اماته در رجعت نیز در آن مفید نمی باشد، چنان که برخی در روایت قمی از امام صادق (علیه السلام) داده اند، بنابراین باید مراد دو احیاء و دو اماته ای باشد که در استحقاق عقاب مدخلیتی داشته باشد.
گویم: شما در فقره و دعائم الاخیار و غیره فهمیدید که خداوند در انسان بلکه در همه عالم نمونه عالم اکبر را به ودیعت گذاشته است، بنابراین در حقیقت انسان دو نجد که عبارت از اسم خدایی است که مبدأ خیرات می باشد و نیز طاغوت که مصدر همه شرور است به ودیعت گذاشته تا اختیار در انسان محقق شود و لذا خداوند انسان را قادر ساخته تا هر یکی از دو نجد و اسم را زنده کند و از راه آن سلوک نماید و به اله الاله و رب الارباب برسد و میراندن آن دو به نرفتن از آن مسیر و ترجیح مسیر دیگر است، پس هر انسانی که ایمان به خدا آورده و به طاغوت کفر ورزیده اسم خدا را احیاء کرده و اسم طاغوت را میرانده و خداوند را ولی خود قرار داده، از ظلمات طاغوت به نور اسم الله می رسد و به عروة الوثقی که هرگز پاره نمی شود چنگ می زند. و هر کس به خدا کفر بورزد و طاغوت را زنده کند طاغوت ولی اوست و او را از نور خدا به تاریکی طاغوت می برد، این عده دوزخی و در آن جاودانند، پس مراد از آیه شریفه این است که خداوندا ما را توانایی دادی تا عالم خود و ظلمت را احیاء کنیم و یا آن دو را بمیرانیم ما با اختیار خویش احیاء عالم ظلمت را بر عالم نور ترجیح دادیم، بنابراین راهی برای خروج از عذاب نداریم، چنانکه آیه شریفه هل ینظرون الا أن تأتیهم الملائکة أو یأتی ربک أو یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون(1343) بر آن دلالت دارد.
قمی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هنگامی که خداوند به تنهایی یاد شود یعنی اگر خدا با ولایت کسانی یاد شود که فرمان به ولایت او داد شما کفر می ورزید و اگر خدا شریک ورزیده شد یعنی به ولایت کسانی که حق ولایت ندارند دعوت شوید ایمان به ولایت او می آورید.
و در کافی از آن حضرت (علیه السلام) روایت شده که فرمود: یعنی: هنگامی که خدا و یا اهل ولایت خوانده شوند کفر می ورزید.
آیه سی و ششم: هل ینظرون الا أن تأتیهم الملائکة أو یأتی ربک أو یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون یعنی: آیا منتظرند تا فرشتگان آیند یا پروردگار آید و یا برخی از آیات پروردگار بیاید، روزی که برخی از آیات پروردگار بیاید کسی را که قبلا ایمان نیاورد و یا در ایمان خود خیری کسب نکرده ایمانش سودی ندارد، پس منتظر بمانید ما نیز منتظریم.
در توحید(1344) از امیرالمومنین (علیه السلام) در آیه: أو یأتی بعض آیات ربک... روایت شده که فرمود: یعنی قبل از آمدن این آیه، و این آیه و نشانه طلوع خورشید از مغربش می باشد.
و نظیر آن در احتجاج از آن حضرت روایت شده است.
و قمی(1345) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در آیه أو کسبت فی ایمانها خیرا فرمود: هنگامی که خورشید از مغربش طلوع کرد اگر در آن روز کسی ایمان بیاورد، ایمانش سودی به حال وی ندارد.
و در خصال(1346) از آن حضرت روایت شده است که امام باقر (علیه السلام) فرمود: هنگامی خورشید از مغربش طلوع کرد همه مردم در آن روز ایمان می آورند، ولی هیچیک را سودی ندارد. و اخبار در این که مراد از طلوع خورشید از مغربش کنایه از ظهور حضرت قائم - عجل الله فرجه الشریف - می باشد، فراوان است.
و در اکمال(1347) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: آیات ائمه (علیهم السلام) هستند و! آیه ای که انتظارش را می کشند حضرت قائم می باشد. در آن روز هیچکس را ایمان سودی ندارد.
و در احتجاج(1348) از ناحیه مقدسه به محمد حمیری آمده است که: أشهد أنک حجة الله أنتم الأول و الاخر و أن رجعتکم حق لا ریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی ایمانها خیرا
و بعدا خواهد آمد.
آیه سی و هفتم: و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون(1349) یعنی: ما بعد از ذکر در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند.
در بحار(1350) از کتاب علل الشرایع تألیف محمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم روایت کرده است که نسخه ای عتیق از آن کتاب در نزد ما بود، گفت: خداوند در کتاب خود به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر داد که چه حوادث و مصیبت هایی از قبیل قتل و غصب و بلاها بر ایشان وارد می شود و سپس خداوند ایشان را به دنیا باز می گرداند تا دشمنان خویش را بکشند و زمین را به ایشان بدهد و این آیه شریفه: و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون و فرموده حق تعالی: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات...(1351) است.
و در صافی از قمی(1352) روایت شده که گفت: مراد قائم و یاران او هستند. گفت: در زبور حوادث آینده و تحمید و تمجید و دعا موجود است.
و در روایت دیگر(1353) خداوند زبور را به داود داد و در آن توحید و تمجید و دعا و خبرهای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمومنین و ائمه (علیهم السلام) و اخبار رجعت و حضرت قائم موجود است.
آیه سی و هشتم: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا(1354)
در کافی(1355) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که از این پرسیدند، امام صادق (علیه السلام) فرمود: ایشان ائمه (علیهم السلام) هستند.
و از امام باقر روایتش ده که خداوند در کتاب خود درباره والیان امر بعد از محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آیه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون نازل کرده، خداوند می فرماید: شما را جانشین علم و دین و عبادت خویش بعد از پیامبرم کرده ام، چنان که اوصیاء آدم بعد از او... تا این که فرمود: خداوند والیان امر را بعد از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) قدرت بر علم داد و ما آنها هستم.
قمی(1356) روایت کرد که آیه در قائم آل محمد (علیه السلام) نازل شده است.
و در مجمع آمده است که از اهل بیت روایت شده که آیه درباره حضرت آل محمد (علیهم السلام) نازل شد.
و گفت: عیاشی(1357) به اسنادش از علی بن الحسین (علیه السلام) روایت کرده که وی آیه شریفه یاد شده را قرائت کرد و فرمود: به خدا سوگند ایشان شیعه اهل بیت هستند، خداوند ایشان را با دست مردی از ما یعنی مهدی (علیه السلام) خلیفه قرار می دهد. و رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره وی فرمود: لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی أتی رجل من عترتی اسمه اسمی یملأ الأرض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما
فرمود: و همانند این روایت از امام باقر(1358) و امام صادق (علیهما السلام) روایت شده که گفت: بنابراین مراد از الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات پیامبر و اهل بیت او (علیه السلام) هستند.
گوید: و مراد از آیه و روایت رجعت است، چه این که ایشان هنوز نتوانسته نعمت هایی که خداوند به ایشان داده اظهار کنند، چه رسد به این که خداوند به ایشان قدرت و تمکن داده و بیم ایشان را به امنیت بدل کرده باشد، خداوند ستم کنندگان بر حقوق ایشان را لعنت کند و برائت از ایشان را روزی ما کند.
آیه سی و نهم: و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن أکثرهم لا یعلمون(1359) یعنی: کسانی که ستم کرده اند، عذابی کمتر از آن دارند، لیکن بیشترشان نمی دانند.
قمی(1360) گفت: مراد عذاب رجعت با شمشیر است.
و در بحار(1361) و در روایت سعد بن عبدالله در انواع آیات قرآنی به روایت ابن قولویه که نسخه ای عتیق در نزد ما بود آمده است که امام باقر (علیه السلام) فرمود: جبرئیل این آیه را چنین نازل کرده است: فان للظالمین آل محمد حقهم عذابا دون ذلک و لکن أکثر الناس لا یعلمون یعنی عذابا فی الرجعة یعنی: ستمگران که به حق آل محمد (علیهم السلام) ستم کرده اند عذابی کمتر دارند و لیکن بیشتر مردم نمی دانند، یعنی عذابی در رجعت دارند.
آیه چهلم: سنسمه علی الخرطوک(1362)
قمی(1363) گفت: آیه در رجعت به هنگام بازگشت امیرالمومنین و بازگشت دشمنان ایشان است آن حضرت با داغی بر دشمنان داغ می نهد، چنان که در چارپایان بر روی بینی و لبان داغ زده می شوند.
آیه چهل و یکم: کل نفس ذائقة الموت(1364)
عیاشی(1365) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که: هر کس کشته شد طعم مرگ را نمی چشد، آنگاه فرمود: باید برگردد تا طعم مرگ را بچشد و از آن حضرت روایت شده که هر کس کشته شد محشور می شود تا بمیرد و هر کس مرد محشور می شود تا کشته شود.
و در منتخب البصائر(1366) به اسنادش به جابر بن زید از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که گفت: هیچ مومنی نیست مگر این که مرگ و قتلی در پیش رو دارد، اگر کشته شود محشور می شود تا بمیرد و اگر بمیرد محشور می شود تا کشته شود. آنگاه بر امام باقر (علیه السلام) این آیه کل نفس ذائقة الموت را تلاوت کردم، فرمود: و منشورة ادامه آیه است. پرسیدم: معنای منشورة چیست؟ فرمود: جبرئیل این گونه آیه را نازل فرموده است: کل نفس ذائقة الموت فرمود: هیچ نیکوکار و بدکاری در این امت نیست مگر این که محشور می شود، مومنون به سوی روشنی چشم خوش و فاجرا به سوی عذاب خدا محشور می گردند. آیا نشنیده ای که خداوند فرمود: و لنذیقنهم من العذاب الأدنی دون العذاب الأکبر(1367)
آیه چهل و دوم: ولنذیقنهم من العذاب الأدنی دون العذاب الأکبر
قمی گفت: عذاب رجعت با شمشیر است و در آیه سابق در روایت امام باقر معلوم شد که در رجعت است.
آیه چهل و سوم: و قل الحمد لله سیریکم آیاته فتعرفونها(1368)
از قمی:(1369) آیات امیرالمومنین و ائمه (علیهم السلام) به هنگام مراجعت به دنیا هستند که دشمنان ایشان چون ایشان را در دنیا دیده اند ایشان را می شناسند.
امیرالمومنین (علیه السلام)(1370) فرمود: و الله ما لله آیة أکبر منی یعنی: به خدا قسم خداوند آیه ای بزرگ تر از من ندارد.
این چهل و سه آیه برخی در رجعت صراحت داشته و برخی تفسیر به آن شده اند و از مجموع این اخبار استفاده می شود که در آیه ای که تا زمان حضرت قائم (علیه السلام) پیاده نشده که غیر از بهشت و جهنم باشد، در رجعت پیاده می شود. ما سخن را بیش از این طولانی نمی کنیم.
اخبار نیز با آنچه در ضمن آیات و تفسیر آنها یاد کردیم کافی است. مسأله رجعت به نزد کسانی که ایمان به خدا و رسول و خلفایش آورده اند ظاهرتر از این است که بخواهیم استدلال بر آن کنیم، بلکه مرحوم مجلسی در باب رجعت بیان کرده که اخبار در رجعت بیش از دویست حدیث صریح است، این اخبار را و چهل و چند راویان ثقه و بزرگان و دانشمندان برجسته در بیش از پنجاه کتاب خود ذکر کرده اند.
1. مثل ثقة الاسلام کلینی: 2. صدوق محمد بن بابویه و قریب چهل و چند نفر را نام برد. هر کس خواهد به کتاب غیبت بحار مراجعه کند.
اکنون که این چند لمعه را فهمیدید بدان که مفاد این لمعه ها این است که بر خداوند لازم است که وعده های خویش در آیات را که در لمعه سوم آمده محقق سازد. و نیز شرط خدا بر مومنین برای رسیدن به بهشت هنوز محقق نشده است. چه این که جنگ و کشتن و کشته شدن در مورد همه اتفاق نیفتاده است، و لذا آن عهدی که خداوند در تورات و انجیل و قرآن بسته و هنوز با همه اسمای حسنی خود عبادت نشده و دین حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) بر همه ادیان مطابق وعده اش چیره نگردیده است.
علاوه این که بدون آن با غرض حق - تعالی - منافات دارد.

آگاهی ها

آگاهی اول: در مراد از این که کافران محض و مومنان محض کیستند

مراد از اخبار وارده بر این که رجعت ویژه مومنین محض و کافران محض و یا مشرکین محض است این می باشد که مستضعفین مورد استثناء در آیه ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی أنفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الأرض قالوا ألم تکن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها فأولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا(1371) یعنی: کسانی که فرشتگان ایشان را میراندند، بر خود ستم ورزیده بودند، از ایشان می پرسند کجا بودید؟ پاسخ می دهند: ما در زمین مستضعف بودیم، به ایشان می گویند: مگر سرزمین خدا گسترده و وسیع نبود تا مهاجرت کنید؟ جایگاه آنها جهنم است و بد عاقبتی است. مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی که چاره ای نداشتند و راهی را نمی شناختند.
در کافی(1372) از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: چاره ای نداشتند که کفر را از خود منع نمایند و راهی به ایمان نداشتند و نمی توانستند مومن گردند و یا کافر شوند. فرمود: مراد کودکان و زنان و مردانی اند که عقلی همانند عقل کودکان دارند.
و از آن حضرت روایت شده که پرسیدند ایشان کیستند؟ فرمود: زنان و فرزندان شما! سپس گفت: آیا ام ایمن را دیدید، من شهادت می دهم که او اهل بهشت است ولی آنچه شما می دانستید او نمی دانست.
و در معانی و تفسیر عیاشی از آن حضرت قریب به حدیث اول نقل شده و در روایت دیگر آمده از ایشان قلم برداشته شده است.
و از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: لا یستطیعون حیلة الی النصب فینصبون و لا یهتدون سبیل أهل الحق فیدخلون فیه و هولاء یدخلون الجنة بأعمال حسنة و باجتناب المحارم التی نهی الله عزوجل عنها و لا ینالون منازل الأبرار یعنی راهی برای دشمنی نداشتند تا دشمنی کنند و نیز راهی به حق نمی بردند تا وارد حق شوند، ایشان با کارهای خوب خود و با دوری از حرام هایی که خداوند از آنها نهی کرده وارد بهشت می شوند ولی به منازل ابرار نمی رسند.
و عیاشی(1373) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که از آن حضرت از مستضعفین پرسیدند، فرمود: زنان ابلهی که در پرده هستند و خادمان، که وقتی به ایشان بگویی نماز بخوان می خوانند چیزی جز آن چه به ایشان گفته اید نمی دانند و نیز کسانی که از بلاد دیگر ربوده شده اند که چیزی را جز آنچه به ایشان گفته اند نمی فهمد و نیز مرد پیر و کودک.
و حاصل این اخبار این است که مستضعفین کسانی اند که قدرت بر فهم توحید و یا معرفت پیامبر و ولایت ندارند مگر اینکه از دیگران تقلید نماید، پس اولین مرتبه مستضعف همان است که امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) درباره ام ایمن فرمودند و آخرین مراتب آن زنان ابله و بردگانی که از جاهای دیگر ربوده می شوند و بین این دو مرتبه مراتب فراوانی قرار دارد.
پس مراد از کسانی که ایمان محض دارند کسانی اند که با چاره و دلیل ایمان را فهمیدند، و کافران محض کسانی اند که بعد از فهمیدن راه، انکار نمایند و یا امکان فهم و هدایت دارند ولی در رفتن آن کوتاهی می کنند. چنان که بسیاری از عامه چنین هستند.
وقتی مستضعفان استثناء شده اند بقیه تحت عموم آن امر که مردم را برای دریافت مقامات و فهم مراتب ائمه تشویق می کند باقی می مانند، ایشان باید از خداوند معرفت ائمه (علیهم السلام) را بخواهند چنان که در زیارت ها و دعاها از جمله دعای افتتاح و دعای عهد و دعای صغیر که در شب های ماه رمضان خوانده می شود و زیارت صغیره که ابتدای آن اللهم بلغ مولای صاحب الزمان - صلوات الله علیه - می باشد و دیگر ادعیه می باشد.
دوم هر کس بر کفر و انکار مرده و ایمان نیاورده توبه او در رجعت پذیرفته نمی شود، چه این که خدای - تعالی - فرمود: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین(1374)
و در آیه بیست و چهارم بیان شد که آیه یاد شده در رجعت است.
وجه دلالت آیه این که اگر توبه ایشان پذیرفتنی بود اسلام می آوردند و توبه می نمودند و تمنای مسلمان شدن را نداشتند، پس معلوم می شود که توبه آنها پذیرفته نمی شود، بنابراین دوست داشتند که کاش مسلمان بودند.
و فرمود: ولو أن لکل نفس ظلمت ما فی الأرض لافتدت به و أسروا الندامة لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون(1375) و قبلا در آیه شانزدهم بیان شد که آیه مزبور در رجعت است، و جواب لو محذوف است. یعنی: اگر نفوس ستمگر همه مایملک زمین را فدیه می دادند به حال ایشان سودی نداشت و اگر توبه ایشان پذیرفته می بود نیازی به فدیه نبود، چنانکه در آیه تصریح شده است و توبه به حال ایشان سودمند بود و نیز چون بازگشت ایشان برای عذاب است چه این که خدای - تعالی - فرمود: ولنذیقنهم من العذاب الأدنی دون العذاب الأکبر(1376) و این بازگشت برای امر و نهی نبود.
قمی(1377) عذاب ادنی را عذاب رجعت دانست که با شمشیر عذاب می شوند، و روایت آن از منتخب البصائر از جابر در دلیل بیست و دوم بیان شد.
و نیز فرمود: و من کان فی هذه أعمی فهو فی الاخرة أعمی(1378) یعنی توبه نمی کند و ایمان نمی آورد، و قبلا به رجعت تفسیر شده چنان که روایت منتخب البصائر و عیاشی از امام صادق و یا باقر (علیهما السلام) در دلیل سی و دوم آمده است.
و نیز به دلیل آیه شریفه: یوم یأتی بعض آیاته ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی ایمانها خیرا(1379) و در دلیل سی و ششم بیان شد که آیه در رجعت است و مراد از آیه طلوع خورشید از مغرب است. یعنی ظهور حضرت قائم (علیه السلام) بنابراین ایمان و توبه سودی ندارد.
و نیز دلیل آیه شریفه: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین فلم یک ینفعهم لما رأوا بأسنا سنة الله التی قد خلت فی عباده و خسر هنالک الکافرون(1380) یعنی: هنگامی که شدت و قدرت ما را دیدند گفتند به وحدانیت خدا ایمان آورده و به آنچه بدان مشرک شده بودیم کفر ورزیدیم، اما چون بعد از شدت و بأس ایمان آورده اند ایمان ایشان سودی ندارد، این سنت الهی است که در بین بندگان جاری است و در این هنگام کافران زیان کار شده اند.
در عیون(1381) از امام رضا (علیه السلام) روایت شده که از آن حضرت پرسیدند به چه علت خداوند فرعون را غرق کرده در حالی که ایمان به خدا و توحید آورده بود؟ فرمود: چون به هنگام رویت بأس و شدت و قدرت ایمان آورده و ایمان در این هنگام پذیرفته نیست، و این حکم الهی در گذشتگان و آیندگان جاری است، خداوند فرمود: فلما رأوا بأسنا... تا آخر این دو آیه.
در کافی(1382) روایت شده است که: مردی مسیحی که با زنی مسلمان زنا کرده بود را به نزد متوکل آوردند، متوکل خواست بر او حد را جاری کند، وی اسلام آورد، گفتند: ایمان او شرک را از بین برده و حد قتل را از او دور ساخته است. عده ای گفتند: سه حد بر او زده می شود و عده ای فتاوای دیگر دادند. متوکل به امام هادی (علیه السلام) فرستاده و درباره آن پرسید. حضرت فرمود: چندان او را می زنند تا بمیرد، فقهاء انکار و اعتراض کردند و گفتند: این فتوی در کتاب و قرآن نیامده است و نیز سنت و پیامبر نیز چنین حکمی نکرده است. بار دیگر از آن حضرت پرسیدند، حضرت این دو آیه را بعد از بسمله نوشت و متوکل دستور داد چندان او را بزنند تا بمیرد.
و نیز به دلیل این که خدای تعالی فرمود: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الشهاد(1383)
قمی(1384) روایت کرد که مراد ائمه هستند و از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: به خدا قسم این آیه در رجعت است. آیا ندیده اید که پیامبران فراوانند و در دنیا یاری نشده اند و کشته شدند و نیز ائمه بعد از ایشان کشته شده و کسی ایشان را یاری نکرده است؟ بنابراین یاری و نصرت الهی در رجعت است. و بعد از این آیه یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار(1385) یعنی: روزی که عذر خواهی ستمگران سود ندارد و ایشان از رحمت خدا دور شده و خانه ای بد خواهند داشت.
چه این که روز دوم بیان برای روز اول است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: آن روز در رجعت است. این مطالب درباره کسانی است که توبه ایشان پذیرفته نیست.
اما کسانی که ایمان ایشان پذیرفته می شود و توبه ایشان مفید و سودمند است، کسانی هستند که زمان ائمه (علیهم السلام) را درک نکرده و یقین به درستی مذهب امامیه ننموده اند، گرچه در فهم حقیقت کوشش لازم را نکرده اند، چه این که خدای - تعالی - فرمود: یا أیها المدثر قم فأنذر(1386) و فرمود: انها لاحدی الکبر نذیرا للبشر(1387) زیرا در دلیل چهارم و پنجم در روایت منتخب البصائر از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که مدثر و نذیر حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) است. و خدای - تعالی - فرمود: و له أسلم من فی السموات والأرض طوعا و کرها(1388)
این در آیه دوازدهم بیان شد که در رجعت است.
و نیز آیه شریفه ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد(1389) در دلیل یازدهم اخباری بیان شد که آیه یاد شده در رجعت است، و تقریب دلالت در همه آنها این است که اگر توبه و ایمان از ایشان پذیرفته نمی شد در انذار و دعوت فائده ای متصور نبود بلکه له اسلم من فی السموات... صریح مطلب ماست.
و نیز به دلیل آیه شریفه هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون(1390) یعنی: او کسی است که پیامبرش را بر هدایت و دین حق فرستاده تا بر همه ادیان چیره شود. گرچه مشرکان خوش نداشته باشند.
شرح این آیه و نیز بیان این که آیه در رجعت نازل شده در امر سوم از لمعه سوم و دلیل بیست و دوم بیان شده است.
ظاهر این است که نهایت پذیرش ایمان و توبه تا خروج دابة الارض و صاحب عصا و میسم (داغ) و خاتم (انگشتری) یعنی امیرالمومنین (علیه السلام) است که در آخرین دفعه خارج می شود و نیز شیطان را می کشد و مومنین و کافرین را با علامت و داغ ایمان و کفر در روی ایشان داغ می زند.
چنان که در کافی(1391) به اسنادش به ابو الصامت حلوانی از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: به من شش چیز داده شده: علم منایا و بلایا، فصل الخطاب و من صاحب کرات و دولة الدول و صاحب عصا و میسم و دابه ای که با مردم سخن می گوید هستم. و در البصائر(1392) از علی بن حسان همانند این روایت شده است.
و در کافی(1393) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: امیرالمومنین (علیه السلام) بسیار فرمود که من بخشش کننده بهشت و جهنم هستم و من فاروق اکبر و صاحب عصا و میسم هستم.
و در همان کتاب از محمد بن سنان همانند آن روایت شده است. و نیز در همان کتاب از سعید بن اعرج از امام صادق (علیه السلام) مثل این روایت کرده است. علت این که داغ کفر بر او می نهد این است که ایمان و توبه او پذیرفته نمی شود.