فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

در معنای اقامه نماز

فرمود:
و أقمتم الصلاة
اشاره به اقامت و بر پا داشتن ولایت کلیه نوریه است. چه این که حقیقت نماز دعاست و آن بالا رفتن خواننده به سوی خدا به مقام مدعو (و خوانده شده) می باشد، یعنی محو همه حدود و تخلیه از همه بندها و برداشت همه پرده ها و ایستادن در مرتبه فنا و مرگ در دست پروردگار عالمیان و قیام به خدایی که مسماست (نه اسم).
پس این مرتبه اسم خداست که ظاهر آن در عالم انسان آل محمد (علیهم السلام) هستند، و در ملکات فضائل و در اعمال نماز و دیگر عبادات مظاهر او هستند. به همین خاطر نماز در کلام خدا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین(911) یعنی: از گناهکاران می پرسند که چه چیز شما را در آتش افکند؟ پاسخ دهند ما از نمازگزاران نبوده ایم... به پیروی از ائمه (علیهم السلام) تفسیر شده است.(912)
در کافی(913) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: مراد این است که ما از پیروان ائمه علیهم اسلام که خداوند درباره ایشان فرمود: و السابقون السابقون أولئک المقربون(914) نبوده ایم.
آیا ندیده اید که مردم به کیس که در زینت و زیبایی بعد از دیگری می آید به او مصلی می گویند، به همین خاطر در آیه کسانی که گفتند: لم نک من المصلین یعنی ما از پیروان سابقین نبوده ایم.
و از امام کاظم (علیه السلام)(915) روایت شده که فرمود: ما بعد از محمد با وصی محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و اوصیاء او دوستی نکرده ایم و بر ایشان درود نفرستاده ایم. و اخباری که وارد شده در این که ایشان صلوة در کتاب خدا هستند، و همه خیراتی که در قرآن ذکر شده ایشان هستند و مرحوم کلینی در کافی برای آن بابی باز کرد.
فرمود:

و آتیتم الزکاة

اشاره به آیه شریفه والشمس و ضحاها قد أفلح من زکاها و قد خاب من دساها(916) مراد از تزکیه نفوس ایشان از پلیدی های جاهلیت و پیروی از هواست که همان طهارت در آیه شریفه تطهیر می باشد و از جمل آن زکات مال واجب در عالم فعل است.
فرمود:

و أمرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر

اشاره به پیروی ایشان از اسماء حسنی و ترک اسماء طاغوتی در عوالم شان دارد. آثار آن در عالم فعل امر به معروف و نهی از منکر است.