فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

در معانی هدایت

هدی به ضم هاء و فتح دال به معنای ارشاد و دلالت است و گاه مفعول دوم را بدون حرف جر و گاه با حرف جر الی می گیرد، ظاهر از هدایت متعدی به حرف جر الی دلالت است، نه این که هدایت مزبور رسیدن به مقصود را به دنبال داشته باشد (بلکه تنها راهنمایی شخص است، خواه شخص به آن راهنمایی گوش کند و به مقصود برسد و خواه نه.) و با این که رساندن به مقصود از راه برهان علم الیقین در این نوع هدایت مراد است.
و هدایت متعدی به حرف جر لام بالاتر از آن و رساندن به مطلوب به عین الیقین است.
هدایت متعدی بنفسه و بدون حرف جر رساندن به مقصود به حق الیقین است.
اگر با لام باشد نشانگر بقاء حجاب بین هدایت یافته و مقصود است و اگر با الی باشد نشانگر حجاب های متعدد است.
اما اگر هدایت بدون حرف جر باشد چنین نیست مثل: اهدنا الصراط المستقیم چنان که فرمود: ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم(460) و نیز و انک لتهدی الی صراط مستقیم(461) چه این که هدایت رسول خدا به اعجاز و یا برهان است، و این دو شخص را ناچار به اقرار می کند، و هدایت قرآن به تدبر و تفکر است، و این دو موجب استبصار و سلوک در مسیر مطلوب است و هدایت خدای تعالی به این است که دلها را به خود متوجه می کند و حجاب بین خود و شخص هدایت شده را برمی دارد، پس از این که شخص به دیدار نایل شده دیگر حجابی نیست.
و در فقره و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ابواب الایمان مطالبی تقدیم داشته ایم که نیازی به اعاده ندارد، پس ایشان امامان هدایت ظاهری و باطنی اند.

چرا قرآن همیشه زنده است

روایت کافی(462) در باب ان الائمه هم الهداة به اسنادش به ابو بصیر از ابو عبدالله بر این مطلب دلالت دارد، گفت: از امام صادق پرسیدم معنای انما أنت منذر و لکل قوم هاد چیست؟ فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) منذر و علی هادی است، ای ابو محمد آیا امروز هم هادی وجود دارد؟ من جواب دادم: آری، فدایت گردم، پیوسته هادیانی هستند که یکی پس از دیگری هدایت می کنند تا این که به شما رسیده است.
فرمود: ای ابا محمد! خداوند تو را بیامرزد، اگر آیه ای درباره مردی می آمد و آن مرد می مرد آن آیه نیز می مرد، در این صورت قرآن می مرد، لیکن قرآن زنده است و درباره مردم آینده نیز جاری است چنان که درباره گذشتگان جاری بود در همان کتاب اخبار دیگری نیز آمده ما برای طولانی نشدن به همین روایات اکتفاء کرده ایم، در این باره در فقره و القادة الهداة بیشتر سخن خواهیم گفت. ان شاء الله تعالی.
فرمود:

و مصابیح الدجی

مصباح به معنای چراغ است، و به کنایه در هر چه که باعث راهنمایی شود به کار می رود. دجی به ضمه جمع دجیه به ضم به معنای تاریکی است.