فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

درباره شرح زیارت جامعه

با این که در مقامات ائمه اطهار (علیه السلام) احادیث فراوانی موجود است و شمه ای از آن در اصول کافی و دیگر کتابهای روایی آمده است، لیکن زیارت جامعه در مواجهه با این اسماء حسنی الهی و از قول خود ایشان موقعیت دیگری پیدا کرده است، چه این که هر زائری در ایام زیارت خود در حرم هر یک از ائمه اطهار (علیه السلام) و یا در غیر آن خود را موظف می داند که از بهترین زیارت استفاده می کند و در مواجهه با محبوب خود آن را زمزمه کند، و در دل کند و اشک بریزد، معمولا این فقره ها و جملات با مضامین عالی در حجاب عربیت برای فارسی زبان ها قرار دارد گرچه با شوق و اشتیاق خوانده می شود و این جملات مقدس نجوی می گردد، لیکن هر زائری شوق دارد که به مقامات مضامین این زیارات نائل شود و پرده کلمات را به کنار زند و به حقایق عالی آن دست یابد و از آن جملات در زندگی خویش بهره گیرد و در خلوت خود با ائمه (علیهم السلام) مقامات آنها را در نظر آورد، لیکن به دلیل عمق مطالب و بلندی قله معارف آن دسترسی برای همه مقدور و میسور نیست، لذا شروح گوناگونی بر آن نوشته شده است، و از بین این شروح شرح جناب درود آبادی از دیگر شروح ممتاز است، این شرح از کسی گرفته نشده و از کتابی اقتباس نکرده و از مطالب دیگران در شرح آن استفاده نشده، بلکه همانطور که خود در مقدمه بیان می کند با کمک امام رضا (علیه السلام) انجام شده است، لذا در این کتاب از کتابهای دیگران نقل نمی کند، منبع آن جناب کتاب احادیث و استمداد از کلمات ائمه اطهار (علیه السلام) در شناخت مقامات ایشان است. لذا مطالب آن تازه و بکر و در جاهای دیگر نمی توان به دست آورد، لذا اهل تحقیق شایسته است در آن بنگرند و از آن استفاده کنند.
افق مطالب این شرح بسیار دور و گوهرهای آن بی شمار است.
مصنف در دریای بی پایان علوم اهل بیت غوطه خورده و مرواریدهای شاهواری را در ساحل این کتاب فراهم آورده است.
مصنف در دریای بی پایان علوم اهل بیت غوطه خورده و مرواریدهای شاهواری را در ساحل این کتاب فراهم آورده است.
ابتدای کتاب اندکی دشوار است و رسیدن به قله فکر و عمق اندیشه و قاف قلب مولف برای کسی که شروع مطالعه شرح آن می کند دشوار است، لیکن آشنایان به زبان اگر اندکی حوصله کنند و در مطالب بیان شده اندیشه کنند آنها را شیرین می یابند و در فقرات مختلف از مقامات پر عظمت ائمه (علیهم السلام) شمه ای خواهند بویید. علت دشواری زبان کتاب این است که سخن از مطالب عرشی و پایبند کردن به الفاظ خاکی خود کاری دشوار است، به ویژه اگر در مقامات خلفای الهی باشد که اندیشه بشر در ساحل آنها به گل می نشیند و متحیر و حیران می ماند چه این که هیچ سافلی در رسیدن به مقامات عالی تر از خود ابزار لازم را در اختیار ندارد، و احاطه ادراکی پایین به ما فوق خود ممکن نیست، چگونه چنین نباشد در حالی که مقامات ایشان چنان دور از دسترس اندیشمندان و صاحبان قلب و محققان عارف است که همه آنها در کنار وجودشان امی به شمار می روند، و در مکتب آنها طفلی بیش نیستند.
کسانی که در عظمت بدان پایه صعود کرده اند که به خلافت الهی نائل شده و ظل الله و سایه گسترده آفرینش هستند، و خود فرموده اند:
نزلونا لنا عن الربوبیة فقولوا فینا ما شئتم یعنی ما را از ربوبیت پایین تر آورید لیکن هر چه در مقامات ما خواستید بگویید. چه آن که قله اندیشه های شما به ساحل وجود ما نمی رسد و همای بلندپرواز قاف قلب در دامنه هستی ما خسته بال فرود می آید،(1) علی (علیه السلام) را جز خدا و رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) نشناخت و خدا را جز رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی (علیه السلام) نشناختند.
بنابراین دشواری زبان و بیان مطالب بلند عرشی در قالب کلمات خاکی باعث غموض ابتدای این کتاب شده است.
و ثانیا مطالب مصنف دریافت های خود ایشان است که در قالب کلمات در آمده است، و اهل اشارت دانند که مطالب مزبور تنها به صورت اشاره قابل فهم است و معانی هرگز در قالب کلمات در نمی آیند و تنها کلمات عنوان آن حقایقند و نه ظرف آنها.
و ثالثا مصنف از کلمات متعارف و اصطلاحات عرفان نظری متعارف رایج استفاده نکرده است لذا غرابت استعمال که خود وی برای آن معانی ابداع کرده و یا از احادیث به ودیعت گرفته باعث شده است که مطالب آن در ابتداء با حوصله باید تلقی شود.
ولیکن این چند صفحه اوائل خود کلید هر کتاب است، و بعدها کتاب با توجه بدان آسان می گردد و خواننده به لطایف کتاب پی می برد، و اندکی از اقیانوس سرشار این زیارت عظیم به کام وی ریخته می شود، و کام وی شیرین می گردد.
البته خواهندگان زیارت با معرفت از آن خسته نمی گردند و با خود زمزمه می کنند که:
رنج راحت دان چون مطلب شد بزرگ - خاک گله توتیای چشم گرگ
آن کسی که راه دشوار مسافرت به عتبات عالیات را بر خود هموار می کند و از کار و زندگی و اموال دست می کشد و خواهان نیل به زیارت و شفاعت ایشان است را چنین زحمتی اندک می نماید.
وی می داند که زیارت و قبولی آن بستگی به فهم و درک و نیت زائر از مقام ائمه (علیهم السلام) دارد، هر چه زائر در فهم و اندیشه و درک قوی تر باشد دریافت های قوی تری خواهد داشت و از سفره های بی پایان آسمانی ایشان بهره بیشتری خواهد برد، و مراتب زائران مطابق مراتب مقامات و معرفت ایشان است و این بر همه روشن است.
بنابراین کیفیت زیارت و عمق آن در نزدیکی به ائمه اطهار (علیه السلام) و رسیدن به قرب پروردگار دخالت دارد.
و نیز زیارت به قصد شفاعت نیز با معرفت مقامات ایشان و نیز قرب به افق عبودیت و بندگی ارتباط تنگاتنگ دارد، چه این که مسأله شفاعت به معنای میانجیگری بیهوده در نظام خلقت و عالم تکوین و واقعیت جایی ندارد، بلکه شفاعت دریافت و با خود بردن کمالاتی است که مجانست و مجالست با آنها را تضمین کند، شناخت ایشان دوستی می آورد و دوستی عمیق عشق به ارمغان می آورد، و عشق یکتایی با معشوق را موجب می شود و لازمه آن رهایی انسان به واسطه راه ارتباطی و رقیقه حاصله در متن وجودی اش با ائمه اطهار (علیه السلام) است. یعنی انسان ها با گره زدن وجود خود با حبل متین ولایت ایشان شاخه طوبایی می شوند که ریشه آن در خانه فاطمه (علیها السلام) و علی (علیه السلام) و اولاد طاهرین آندوست، این معنا نزدیکی و قرب برای زائر می آورد و او را به حقیقة الحقائق نزدیک می کند، شفاعت تحقق به صفات الهی است که در ائمه اطهار (علیه السلام) به طور کامل موجود می باشد.
مرحوم درود آبادی از این حقیقت که در همه انسانها ساری است به سر آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) تعبیر می کند، همه انسانها از اصناف مختلف واجد این سر هستند، لیکن این سر بالقوه است و باید فعلیت یابد، چنگ زدن به آن و قوی کردن آن و فنای در آن باعث بالا رفتن آدمی و پیشروی در صراط مستقیم است، چنانکه در تفسیر فاتحة الکتاب آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم را صراط امیرالمومنین (علیه السلام) معرفی کرده اند، ایشان راه راست خدا هستند، در عالم تکوین راه با راهرو یکی است و ایشان حقیقت صراط الهی اند و سائر مردم رقیقه ای از آن صراط را در خود دارند، و هر چه با آن یگانه شوند و به کمالاتی که این جنبه را قوی تر می کند متحلی شوند به صراط مستقیم نزدیک تر شده و همنشینی با آنها را میسرتر می نماید. لذا دم زدن از ایشان و متحلی نشدن به آن کمالات با همدیگر تنافی دارد، نشانه دوستی و حب و عشق هر کس در عمل و رفتار مطابق با آن گرایش و عشق وجود دارد.

مقامات وجود

در عرفان برای وجود مراتبی قائل شده اند.
1. حقیقت مطلقه و هویت غیبیه
به نظر عرفا این مرتبه از وجود اسم و رسمی ندارد و از آن نمی توان خبر داد و گاه از آن به عدم نیز تعبیر شده است، مراد از عدم که فوق وجود است به لحاظ این مرتبه است.
2. مرتبه احدیت، در این مرتبه وحدت غالب است به طوری که اغیار منتفی اند معمولا مقام فناء به غلبه احدیت برای سلاک روی می دهد، لیکن سلاک در این مرتبه نیز به لحاظ مراتب تفاوت دارند. و این سخن تفصیلی دارد که آیه شریفه به اجمال به آن اشاره می کند که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض.
3. مرتبه واحدیت در این مرتبه حقایق اسماء و صفات تفصیل می یابند، الله اسمی است که مستجمع جمیع اسماء و صفات است و دیگر اسماء در تحت او هستند، علوم تفصیلی به موجودات در مرتبه واحدیت از راه اعیان ثابت می باشد، اعیان ثابته پیکره و تفصیل اسماء الهی اند، این حقایق به وجود احدی موجودند.
4. مرتبه فیض منبسط که وجود ماسوی و میان نشین عالم حق و خلق است فیض منبسط و صادر نخستین برزخیت داشته و از آن سو می گیرد و به این سو می دهد. حضرت خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمومنین (علیه السلام) به این مرتبه رسیده اند، لذا به این مرتبه حقیقت محمدیه نیز گفته می شود، این امر واحد الهی است و آیه شریفه (له الخلق والأمر) امر اشاره به آن است و نیز انما أمره اذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون. اشاره به این حقیقت است، خداوند این وجود را ماده همه موجودات قرار داده و همه موجودات به این ماده نوشته می شوند، به عبارت دیگر مرکب نوشتن موجودات این امر واحد الهی است، و دیگر موجودات نقوشی بر این پرده اند.
مرحوم درود آبادی از همین مطلب به سر آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) که در همه موجودات است تعبیر می کند، و مراد از ولایت و سر ولایت که ساری در همه موجودات می باشد همین می باشد، و امام (علیه السلام) و کسی که واجد این مرتبه است می تواند به همه موجودات علم داشته و در همه عالم تکوین تصرف کند. دیگر انبیاء (علیه السلام) و اولیاء به اندازه ای که از این حقیقت دارا هستند می توانند به حقایق دار وجود علم پیدا کرده و در آن تصرف نمایند، این مرتبه مظهر الله است و انسان کامل همین مرتبه می باشد.
4. مرتبه عالم عقل که مرتبه تقدیس و تسبیح است و ملائکه مظهر جلال خدا بوده و منزهند، و انسان به لحاظ عالم عقل خود با این عالم مرتبط است.
5. مرتبه عالم متال و ملکوت اعلی و اسفل در این مرتبه صور حقایق و تمثلات حقایق در مراتب نزول و صعود قرار دارند. عالم خیال انسان کانالی از این مرتبه می باشد.
6. مرتبه عالم ماده و کون و فساد، عالم اجساد انسانی در این نشأه قرار دارد و از آن نشأه می گیرد، این مرتبه پایین ترین مرتبه دار وجود است.
هر مرتبه از عوالم فوق تفصیل عالم بالاتر از خویشند، هر بالایی متن و پایینی شرح آن است. لذا مرتبه عقل واجد همه موجودات ملکوتی و ملکی است. همانطور که بیان کردیم صادر نخستین و حقیقت محمدیه نیز مشتمل بر همه مواطن و مراتب وجود است و ماده همه کلمات وجودیه می باشد و مثقال ذره ای از آن بیرون نیست.
مرحوم درود آبادی درباره مراتب حقیقت نبوت می فرماید:
این حقیقت دارای مراتبی است.
1. مرتبه تقرر و اضمحلال آن در عالم الهی و در آن عالم نمی توان به وجودی و یا عدمی بودن آن اشاره کرد، این مرتبه غیب مطلق و نهان و مستأثره است و مفاتیح آن در دست حضرت حق است... این مرتبه حتی در عالم ظهور صفات به نحو اجمال یعنی علم و قدرت و حیا و سمع و بصر نیز نمی تواند مورد اشاره قرار گیرد.
2. عالم ظهور صفات علی نحوالاجمال.
3. عالم صفات به اعتبار ثبوتش برای ذات بدون تعلق به تعلقات (نه ذات علیم و قدیر)... گفته می شود.
4. عالم ثبوت صفات برای ذات به لحاظ این، تعلق به متعلقات دارد (و ذات عالم و قادر... می باشد). این سه مرحله اخیر قابلیت اشاره وجودی و عدمی و یا اشاره الهی و یا خلقی ندارد.
5. عالم تنزل به مرتبه معلوم و این مرتبه قابل اشاره در عالم الهی و به اشاره الهی و قابل اشاره عدمی در عالم خلق است.
6. عالم وجود مطلق و این مرتبه قابل اشاره وجودی در عالم خلق است. وی به آن عالم وجود کلی در عالم خلق نهاده و آن را مرتبه ولایت کلیه اسم گذاشته است.
به نظر می رسد که مراد از مرتبه اول احدیت باشد، و مراد از مرتبه دوم و سوم و چهارم مراتبی است که از آن به واحدیت نام برده می شود.
و مرتبه پنجم و ششم نیز مرتبه وجود منبسط باشد.
و مرتبه هفتم مرتبه عقل است.
و در برخی از کلمات وی مرتبه پنجم و ششم را نیز به علم الهی برده. بنابراین باید آن را نیز از عوالم واحدیت شمرد. چنانکه مرتبه هفتم وجود منبسط است، و در کلمات وی اندکی اختلاف دیده می شود، و نمی توان به طور جزم آنها را منطبق بر مراتب فوق کرد.
مرتبه قاب قوسین و مرتبه ولایت، ولایت کلیه و ذکر و صادر اول و مرتبه نبوت همه اسامی مرتبه ششم در کلام وی هستند. البته به لحاظ این که از خداوند تلقی می کند به وی ولی و رسول گفته می شود.
شایان ذکر است که مراتب وجود و عوالم گوناگون به اعتبارات گوناگون تقسیمات گوناگون شده اند، چنانکه در روایات نیز گاه به عالم دنیا و آخرت و گاه به چهارده هزار عالم و گاه به هیجده هزار عالم تقسیم شده است، لذا باید به جهت تقسیم نگریست.
مرحوم درود آبادی در این کتاب بسیاری از روایات اصول کافی را شرح می کند، چه این که بیان مقامات ائمه اطهار (علیه السلام) را خود ایشان باید بنمایند، و دیگران هر چه از مقامات ایشان گفتند تنها شمه ای از آن است.
در این کتاب روایات طینت و چگونگی ارتباط طینت شیعیان با آنها و ارتباط تکوینی وجودی بین آنها تحلیل شده است.
ارتباط عوالم طولی با عوالم عرضی و چگونگی تشخص تقابلی و محیطی و محاطی ائمه اطهار (علیه السلام) با خلق روشن شده است، و این که به چه اعتبار مردم و ائمه (علیهم السلام) در عرض هم و به چه اعتبار ایشان مبدای و منتهای دیگرانند، و نیز ارتباط پروردگار با مردم چگونه است.
مراتب علم ائمه (علیهم السلام) و خصوصیات آن نیز روشن شده و مراتب مشیت و اراده و قدر و قضاء و اذن و کتاب و اجل معلوم گردیده است.
ما در مقدمه به همین مقدار اکتفا می کنیم و امیدواریم که خدای تعالی - مفاتیح آن را در اختیار محبوبانش قرار دهد و آن را آبشخوری شیرین برای جویندگان معرفت و اهل ارادت نماید، لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم
والسلام علیکم
اول محرم الحرام 1425
و انا العبد محمد حسین نائیجی

پیشگفتار: