فهرست کتاب


جهاد با نفس (سلسله درسهای اخلاقی)

آیت الله حسین مظاهری‏‏

بخش دوم: گفتار بیست و یکم

بقیة الله

امشب شب بزرگی است شاید مثل امشب در عالم اسلام نیامده و نخواهد آمد! به قول قرآن شریف شب تولد عصاره عالم خلقت است امشب، شب میلاد با سعادت قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه فیض، یعنی حضرت ولی عصر (عجلی الله تعالی فرجه الشریف) است. لذا، بدین مناسبت باید اظهار ارادتی خدمت آقا امام زمان (عجلی الله تعالی فرجه الشریف) بکنیم.
بحثهای فراوانی درباره وجود مقدس امام زمان (عجلی الله تعالی فرجه الشریف) شده و می شود کرد، یکی از آن بحثها که بحث شیرینی هم هست و اگر توجه به عرایضم بکنید بسیاری از استبعادها و اشکالها و شبهاتی که درباره امام زمان (عجلی الله تعالی فرجه الشریف) شده است نظیر اینکه چطور می شود یک کس در شکم مادر باشد معلوم نباشد؟ یا وقتی به دنیا آمد فورا صحبت کند؟ یا پنج شش ساله به امامت برسد و رهبری امت اسلامی را به عهده بگیرد؟ چطور می شود کسی هزار یا دو هزار سال عمر کند؟ جای امام زمان (عجلی الله تعالی فرجه الشریف) کجاست؟ ما کره زمین را بررسی کردیم ایشان را پیدا نکردیم چطور می شود کسی بیاید که بیش از سیصد و سیزده نفر اطرافی نداشته باش و بتواند بر دنیا مسلط شود آنهم در یک شبانه روز یا در شش شبانه روز؟ در روایات می خوانیم به یک شبانه روز بر دنیا مسلط می شود و به شش شبانه روز دنیا را مسخر می کند، چطور می شود کسی بتواند در مقابل اسلحه های روز قد علم کند؟ مخصوصا اینکه خودش این طور جنگ هایی را که آنها می کنند نکند یعنی معلوم است وقتی امام زمان (عجلی الله تعالی فرجه الشریف) بیاید جنگ اتمی نمی کند، بمبم بیندازد و بیگناهان را بکشد، قطعا این کار امام زمان (عجلی الله تعالی فرجه الشریف) نیست.
لذا اینطور می شود کسی با سلاح های روز هم نجنگد اما بتواند بر دنیا مسلط شود؟ این اشکالها یعنی استبعادها است راجع به وجود مقدس امام زمان (عجلی الله تعالی فرجه الشریف) شده است همه این اشکالات و استبعادها از یک جا سرچشمه می گیرد از یک نقطه شروع می شود. و آن نقطه اشتباهی است که بین وضع طبیعی و خرق عادت شده است. اشتباهی است که بین جریان طبیعی و غیر طبیعی شده یعنی همه این اشکالها روی جریان طبیعی است معمولا دیده می شود انسان صد سال عمر می کند می گویند چطور می شود که کسی هزار سال عمر کند؟ طرح قضیه این است که یک کسی که سیصد و سیزده نفر یاور داشته باشد نمی تواند یک شهری را بگیرد. چه رسد به این که بتواند بر دنیا مسلط شود، لذا می گویند چطور می شود که امام زمان (عجلی الله تعالی فرجه الشریف) بیاید و به یک یا شش شبانه روز بر جهان مسلط شود و آن را مسخر کند؟ چیزی که در جواب همه این اشکالات و شبهات باید گفت این است که قضیه مهدی (علیه السلام) از اول تا آخر یک جریان غیر طبیعی است نه یک امر طبیعی.

...................) Anotates (.................
1) غرورالحکم.

2) سوره طه آیات 24 تا 27.

3) سوره علق آیات 1 تا 5.

4) سوره مائده، آیه 32.

5) سفینة البحار، ج 2، ص 200.

6) سفینة البحار ج 1، ص 709.
7) نهج البلاغه، ج 1، ص 56 طبع مصر.

8) سوره تکاثر، آیه 8.

9) سوره مائده، آیه 32.

10) سوره نساء، آیه 93.

11) وسائل، ج 11، ص 194، حدیث 13.

12) سوره اسراء، آیه 84.

13) بحار. ج 2. ص 24 حدیث 15.

14) ناسخ التواریخ.

15) تحف العقول، ص 177.

16) تحف العقول، ص 177.

17) سوره قصص، آیه 77.

18) سوره اعراف، آیه 32.

19) سوره نساء 9.

20) سوره نحل. آیه 97.

21) سوره طه، آیه 124.

22) وسائل، ج 13، ص 219، حدیث 6.

23) سوره مطففین، آیات 1 تا 5.

24) سوره نجم آیات 7 و 8.

25) سوره فصلت آیات 30، 31.

26) سوره نمل، آیه 40.

27) سوره احزاب، آیه 72.

28) بحار، ج 74، ص 23.

29) سوره غاشیه، آیه 28.

30) سوره انفال، آیه 22.

31) نهج البلاغه، ج 1، ص 56.

32) سوره انفال، آیه 22.

33) سوره اعراف، آیه 179.

34) سوره بقره، آیه 45.

35) تفسیر فخر رازی ج 23، ص 58.

36) سوره ماعون، آیات 1 تا 3.

37) سوره بقره، آیه 45.

38) بحارالانوار، ج 48، ص 147.

39) السفینه، ج 1، ص 133.

40) نهج الفصاحه، ص 66.

41) سوره انفال، آیه 22.

42) سوره جاثیه آیه 23.

43) سوره یس آیه 60.

44) سوره فلق، آیه 1 تا 3.

45) من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 128، حدیث 1.

46) سوره اعراف آیه 186.

47) سوره نور آیه 40.

48) سوره توبه آیه 109.

49) سوره بقره، آیه 45.

50) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 138.

51) سوره معارج آیات 19 و 20.

52) سوره معارج، آیه 21.

53) سوره ق، آیه 25.

54) سفینة البحار، ج 1، ص 467.

55) سوره انبیاء، آیه 35.

56) سوره بقره، آیه 155.

57) سوره واقعه، آیات 8 تا 10.

58) سوره بقره، آیه 138.

59) سوره زمر، آیه 10.

60) سوره بقره آیات 155 تا 157.

61) سوره یوسف آیه 33.

62) سوره انشراح.

63) سوره آل عمران، آیه 26.

64) سوره معارج آیات 19 و 20.

65) سوره ابراهیم آیه 7.

66) سوره قصص، آیه 24.

67) سوره طه آ آیات 25 تا 28.

68) سوره المزمل، آیه 5.

69) سوره فرقان آیه 63.

70) سوره مزمل آیه 10.

71) سفینة البحار، ج 2، ص 5.

72) سوره فصلت آیات 30 و 31.

73) سوره الزمر آیه 9.

74) سوره حدید، آیه 16.

75) سوره بقره، آیه 138.

76) من لا یحضره الفقیه ج 4، ص 395.

77) سوره غاشیه، آیه 7.

78) سوره نحل آیه 36.

79) سوره نمل، آیه 69.

80) سوره حج، آیه 30.

81) شرح اصول کافی، ج 4، ص 221.

82) سوره صف، آیه 5.

83) سوره صف، آیه 5.

84) سوره مائده، آیه 67.

85) سوره حج، آیه 31.

86) سوره جاثیه، آیه 22.

87) سوره ابراهیم، آیه 18.

88) سوره رعد، آیه 31.

89) سوره رعد، آیه 31.

90) سوره توبه، آیه 110.

91) سوره نور، آیه 40.

92) سوره توبه، آیه 109.

93) سوره انعام، آیه 18.

94) سوره المزمل، آیات 1 تا 6.

95) سوره نساء، آیه 9.

96) سوره بنی اسرائیل، آیه 16.

97) سوره بنی اسرائیل، آیه 16.

98) بحار، ج 39، ص 56.

99) سام به معنی شمشیر است و سام علیکم در اصطلاح به معنی مرگ بر تو باد است.

100) جعل منهم القرده و الخنازیر (سوره مائده آیه 60).

101) سوره فرقان، آیه 70.

102) سوره بقره، آیه 222.

103) سفینه، ج 1، ص 126.

104) سوره هود، آیه 52.

105) سوره هود، آیه 3.

106) سوره طه، آیه 125.

107) سوره طه، آیه 126.

108) سوره توبه، آیه 118.

109) کافی، ج 2، ص 435.

110) سوره الزمر، آیه 53.

111) سوره یوسف، آیه 87.

112) سوره نساء، آیات 17 و 18.

113) سوره جاثیه، آیه 23.

114) سوره روم، آیه 10.

115) سوره زمر، آیه 53.

116) سوره غافر، آیه 19.

117) بحارالانوار، ج 10، ص 123.

118) سوره نساء، آیات 17 و 18.

119) سوره نساء، آیه 48.

120) سوره ماعون، آیات 4 و 5.

121) سوره فجر، آیه 14.

122) سوره فجر، آیه 14.

123) سوره معارج، آیه 19.

124) سوره معارج، آیات 20 و 21.

125) سوره طه، آیه 24.

126) سوره آل عمران، آیه 30.

127) سوره الزمر، آیه 22.

128) سوره انعام، آیه 125.

129) سوره اسری، آیه 84.

130) سوره الشمس، آیات 7 و 8.

131) سوره نور، آیه 19.

132) سفینه البحار، ج 1، ص 41.

133) سوره حج، آیه 30.

134) سوره آل عمران، آیه 30.

135) سوره اعراف، آیه 204.

136) بحار، ج 92، ص 17، حدیث 16.

137) سوره انفال، آیه 22.

138) سوره حجر، آیات 26 و 30.

139) سوره معارج، آیات 19، 20 و 21.

140) سوره علق.

141) سوره نساء، آیه 143.

142) سوره ص، آیه 83.

143) بحارالانوار، ج 94، ص 94، حدیث 10.

144) وسائل، ج 13، ص 466.

145) نهج البلاغه فیض الاسلام، صفحه 1144، کلام 139.

146) سوره انشراح، آیه 7.

147) وسائل، ج 66، خ 1.

148) سوره قصص، آیه 77.

149) سوره روم، آیه 10.

150) سوره نساء، آیه 56.

151) سوره همزه، آیات 1 تا 7.

152) سوره مومنون، آیه 108.

153) سوره اعراف، آیه 179.

154) سوره محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) - آیه 7.

155) سوره جائیه، آیه 32.

156) سوره یس - آیه 60.

157) سوره بقره، آیه 2 و 1.

158) سوره بقره، آیه 138.

159) سوره انسان، آیه 9.

160) سوره انعام، آیات 84 و 81.

161) سورهی مریم، آیه 96.

162) سوره ص، آیات 84 و 85.

163) سوره فجر، آیات 1 تا 5.

164) سوره تکویر، آیات 17 و 18.

165) سوره مدثر، آیات 23 و 34.

166) سوره بنی اسرائیل، آیه 78.

167) سوره بنی اسرائیل، آیهی 79.

168) سوره مزمل، آیات 1 تا 5.

169) سوره مزمل، آیه 6.

170) سوره فصلت، آیه 30.

171) سوره یوسف، آیه 53.

172) سوره مزمل، آیه 20.

173) سوره مزمل، آیه 20.

174) سوره محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، آیه 24.

175) سوره اسراء، آیه 45.

176) سوره المزمل، آیات 1 تا 4.

177) سوره اسراء، آیه 82.

178) سوره یونس، آیه 57.

179) کافی، ج 2، ص 599.

180) سفینه، ج 2، ص 413.

181) سوره انعام، آیه 121.

182) سوره طه، آیات 125 و 126.

183) سوره فرقان، آیه 27.

184) سوره فرقان، آیه 30.

185) اصول کافی باب فضل قرآن.

186) سوره حشر، آیه 21.

187) سوره حدید، آیه 16.

188) سوره اسراء، آیه 45.

189) سوره مزمل، آیه 20.

190) سوره اسراء، آیه 9.

191) سوره مائده، آیه 16.

192) سوره یس، آیه 60.

193) سوره عنکبوت، آیه 45.

194) سوره غافر، آیه 60.

195) سوره فرقان، آیه 77.

196) سوره شمس، آیات 9 و 10.

197) سوره بقره، آیه 186.

198) سوره انفال، آیه 16.

199) سوره ق، آیه 186.

200) سوره سجده، آیات 16 و 17.

201) سوره عنکبوت، آیه 65.

202) سوره المزمل، آیه 9.

203) سوره بقره، آیه 257.

204) سوره مائده، آیه 35.

205) سوره بقره، آیه 216.

206) سوره نسا، آیه 19.

207) سوره نساء، آیه 10.

208) سوره کهف، آیه 87.

209) سوره کهف، آیه 74.

210) سوره طه، آیه 124.

211) سوره بقره، آیه 216.

212) سوره نساء، آیه 19.

213) سوره یوسف، آیه 78.

214) بحار، ج 56، ص 163.

215) سوره مائده، آیه 35.

216) سوره اعراف، آیه 180.

217) المیزان، ج 8، ص 38 نقل از کافی.

218) سوره نمل، آیه 14.

219) سوره عنکبوت، آیه 45.

220) سوره طه، آیه 14.

221) سوره مزمل، آیه 8.

222) سوره مزمل، آیه 5.

223) سوره احزاب، آیه های 41 و 42.

224) سوره اعراف، آیه 180.

225) سوره نور آیه 37.

226) سوره رعد، آیه 28.

227) سوره فصلت، آیه 53.

228) سوره المزمل، آیه 9.

229) سوره المزمل، آیه 5.

230) سوره طلاق، آیه 3.

231) سوره آل عمران - آیه 26.

232) سوره فصلت، آیه 54.

233) سوره انفال، آیه 24.

234) سوره یونس، آیه 62.

235) سوره یوسف، آیه 24.
236) حیوه الحیوان، دمیری.

237) سوره المزمل، آیه 9.

238) سوره ابراهیم، آیه 10.

239) میزان الحکمه، نقل از نور الثقلین، ج 5، ص 4.

240) سوره عنکبوت، آیه 65.

241) سوره آل عمران، آیه 190.

242) سوره بحارالانوار، جلد 3، ص 229.

243) سوره انبیاء، آیه 22.

244) سوره زمر، آیه 4.

245) نهج البلاغه، خطبه اول.

246) سوره بقره، آیه 277.

247) بحارالانوار، ج 58، ص 29.

248) سوره جاثیه، آیه 23.

249) سوره یس، آیه 60.

250) سوره انعام، آیه 57.

251) سوره یس، آیه 18.

252) سوره یس، آیه 83.

253) سوره آل عمران، آیه 26.

254) سوره یوسف، آیه 106.

255) سوره المزمل، آیه 9.

256) سوره یونس، آیه 62.

257) سوره طلاق، آیات 2 و 3.

258) سوره شوری، آیه 23.

259) سوره هور، آیه 29.

260) سوره سباء، آیه 47.

261) سوره فرقان، آیه 57.

262) بحار، جلد 10، ص 120.

263) بحار، جلد 2، ص 140.

264) سوره انعام، آیه 160.

265) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 19.

266) سوره بقره، آیات 1 و 2.

267) سوره شوری، آیه 43.

268) سوره مائده، آیه 67.

269) سوره مائده، آیه 3.

270) سوره آل عمران، آیه 31.

271) سوره آل عمران، آیه 31.

272) سوره بقره، آیه 61.

273) بحار، جلد 2، ص 371.

274) سوره تکاثر، آیه 8.

275) سوره سجده، آیه 17.

276) سوره بقره آیه 275.

277) سوره بقره آیه 275.

278) سوره توبه آیه 110.

279) سوره مائده، آیه 15 و 16.

280) بحار، جلد 53، ص 187.

281) سوره لقمان آیه 27.

282) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 156.

283) سوره مریم، آیه 96.

284) سوره فرقان آیه 63.

285) سوره شوری، آیه 53.

286) سوره نجم، آیه 42.
287) سوره علق، آیه 8.

288) سوره بقره، آیه 156.

289) سوره انشقاق، آیه 6.

290) سوره انعام، آیه 153.

291) سوره واقعه، آیه 10.

292) سوره واقعه، آیه 27.

293) سوره مریم، آیه 71.

294) سوره انعام، آیه 153.

295) سوره غافر، آیه 19.

296) سوره آل عمران، آیه 119.

297) سوره انعام، آیه 57.

298) سوره جاثیه، آیه 23.

299) سوره هود، آیه 40.

300) سوره سبا، آیه 36.

301) سوره انفال، آیه 32.

302) کافی، جد 1، ص 420.

303) سوره نمل، آیه 69.

304) سوره نحل، آیه 36.

305) سوره فجر، آیه 28.

306) سوره واقعه، آیهی 27.
307) سوره بقره، آیه 10.

308) سوره نجم، آیه 42.

309) سوره علق، آیه 8.

310) سوره بقره، آیه 61.

311) سوره بقره، آیه 61.

312) وسائل الشیعه، ج 11، ص 495.

313) سوره آل عمران، آیه 30.

314) سوره تحریم، آیه 6.

315) سوره ق، آیه 23.

316) سوره آل عمران، آیه 30.

317) سوره اسری.

318) سوره مائده،آیه 3.

319) الکافی، ج 2، ص 319 (بیروت).

320) سوره بقره، آیه 61.

321) وسائل الشیعه، ج 11، ص 495.

322) سوره فرقان، آیه 30.

323) کافی، ج 2، ص 59.

324) سوره شوری، آیه 53.

325) سوره علق، آیه 8.

326) سوره نجم، آیه 42.

327) سوره انشقاق، آیه 6.

328) سوره نساء، آیه 69.

329) سوره مریم، آیه 71.

330) سوره فجر، آیه 28.

331) سوره واقعه، آیه 27.

332) سوره واقعه، آیات 10 و 11.

333) سوره نساء، آیه 145.

334) سوره بقره، آیه 61.

335) سوره توبه، آیه 110.

336) سوره حج، آیه 31.

337) سوره رعد، آیه 31.

338) سوره اسراء، آیه 72.

339) سوره طه، آیه 124.

340) سوره طه، آیه 124.

341) بحار، ج 68، ص 22.

342) سوره اعراف، آیه 179.

343) سوره آل عمران، آیه 30.

344) سوره مومنون، آیه 99 و 100.

345) بحار، ج 108، ص 400.

346) سوره معارج، آیه 11 تا 15.

347) سوره حدید، آیه 12.

348) سوره حدید، آیه 13.

349) سوره حدید، آیه 13.

350) سوره حدید، آیه 14.

351) سوره حدید، آیه 14.

352) سوره فاطر، آیه 37.

353) سوره همزه، آیه 7.

354) سوره فاطر، آیه 37.

355) سوره فاطر، آیه 37.

356) سوره احزاب، آیه 72.

357) سوره احزاب، آیه 72.

358) سوره اسراء، آیه 85.

359) سوره همزه آیه 1 تا 4.

360) سوره لقمان، آیه 18.

361) سوره حدید، آیه 14.

362) سوره حدید، آیه 12.

363) سوره انعام، آیه 164.

364) سوره حدید، آیه 13.

365) سوره زخرف، آیه 36.

366) سوره نور، آیه 21.

367) سوره روم، آیه 10.

368) سوره توبه، آیه 110.

369) سوره ابراهیم، آیه 5.

370) سوره نحل، آیه 36.

371) سوره حشر، آیه 2.
372) سوره یوسف، آیه 90.

373) سوره مریم، آیه 96.

374) سوره روم، آیه 10.

375) سوره نساء، آیه 9.

376) سوره انعام، آیه 81.

377) سوره انعام، آیه 82.

378) سوره لقمان، آیه 13.

379) سوره جاثیه، آیه 23.

380) سوره یس، آیه 60.

381) سوره آل عمران، آیه 26.

382) سوره یوسف، آیه 106.

383) سوره حدید، آیه 23.

384) سوره آل عمران، آیه 42.

385) سوره آل عمرا، آیه 92.

386) سوره بنی اسرائیل، آیه 26.

387) سوره انسان، آیه 8.

388) سوره انسان، آیه 9.

389) سوره لقمان، آیه 27.

390) سوره یوسف، آیه 24.

391) سوره یوسف، آیه 33.

392) سوره یوسف، آیه 53.

393) سوره اعراف، آیه 32.

394) سوره اعراف، آیه 31.

395) سوره اعراف آیه 31.

396) سوره قصص، آیه 77.

397) سوره قصص، آیه 77.

398) سوره شعرا، آیه 227.

399) سوره نور، آیه 21.

400) بحار جلد 70، ص 192.

401) مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج 12، ص 453.

402) سوره جمعه آیه 2.

403) سوره فجر.

404) سوره بقره، آیه 186.

405) سوره الشمس.

406) سوره اسراء، آیه 84.

407) سوره شمس آیه 109.

408) سوره شعرا آیه 89.

409) سوره آل عمران، آیه 164.

410) سوره عصر، تا آخر.

411) سوره انفال، آیه 25.

412) سوره اسراء آیه 84.

413) سوره اعراف، آیه 58.

414) سوره انفال، آیه 31.

415) سوره انفال، آیه 31.

416) سوره مائده، آیه 83 و 84.

417) سوره اعراف، آیه 17.

418) حجرات، 1.

419) سوره اسراء، آیه 64.

420) سوره لقمان، آیه 27.

421) سوره احزاب، آیه 21.