فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

رابطه با خود

در این روایت مبارکه روزه دومین رکن اسلام دانسته شده است، در حالی که تردید نداریم روزه یک مجموعه مرکب از کفّ نفس و خویش داری در برابر هواهای نفسانی وجدّ و جهد در کسب رضایت الهی بوده و بهترین راهکار و مصداق تحقق رابطه با خود است.

الف. معنای رابطه با خود

رابطه با خود یعنی شناخت حقایق نهفته خویشتن و سر و سامان دادن به آنها. اگر آدمی به مجموعه استعداد و دارایی وجودی خود پی ببرد و آنها را با هم پیوند دهد به بسیاری از حقایق خواهد رسید. آدمی با رسیدن به چنین رابطه ای آفرینشگر زیبایی های اخلاقی می شود و به خود واقعی خواهد رسید و تصویری روشن از خود حقیقی اش به دست می آورد. آن گاه این رابطه، زمینه بسیاری از رابطه ها در حیات انسانی را فراهم می سازد. با چنین رابطه ای واقعیات فطری بر طبیعت، حاکمیت پیدا خواهد نمود و به استقامت فکری و سلامت روانی خواهد رسید.

ب. آثار و فواید رابطه با خود