فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

ج. برای نزدیکی به خدای متعال

انسان با توجه به استعدادها و حقایق نهفته، گمشده ای را در خود احساس می کند و لذا به هر کمالی که برسد کمالی برتر در نظرش از دور جلوه می کند و به این ترتیب همواره در تلاش و حرکت و کوشش است تا این که خود را به کامل مطلق نزدیک نماید. لذا برای وصول به چنین قربی معنوی که ماهیتی روحانی و نفسانی دارد، به نماز، دعا، نجوی و مانند آنها روی می آورد تا بتواند به کامل مطلق تقرب پیدا کند.

د. پشتوانه ارزش ها

بی شک رابطه با خدای عالم بهترین و مهم ترین و لازم ترین پشتوانه برای وصول به شخصیت اخلاقی و ارزشی می شود. اگر خدا در زندگی انسان نمی بود ارزش ها نابود می شد و بشر به هیچ چیز پایبند نبود. این خداست که عامل و مسبب ارزش ها در جوامع بشری است. از این رو رابطه با خدای متعال هم در دفع رذائل و زشتی ها و هم در جلب فضیلت ها و زیبایی های اخلاقی اصلیترین نقش را ایفا می کند. برای رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می کنیم.

نماز مهم ترین مصداق تحقق رابطه با خدا

مطابق این حدیث شریف، اولین رکنی که اسلام بر آن بنا نهاده شده نماز است و نماز مهم ترین مصداق تحقق رابطه با خداست. با توجه به چند نکته این معنا روشن تر می شود.