ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم

رابطه با خدا

در این سخن بلند مرتبه از پیامبر اعظم صلی اللّه علیه و آله و سلم اولین چیزی که از ارکان پنج گانه اسلام شمرده شده نماز است. در حقیقت، نماز سنبل و نماد رابطه با خدا و مصداق اعلای چنین رابطه ای است. لذا سر رشته کلام را از اصل رابطه با خدا شروع کنیم.

ضرورت و فواید رابطه با خدا

رابطه با خدا از حاجت های صادق و ضروری در حیات بشری است. این نوع رابطه فوائد زیادی برای آدمی به دنبال دارد، بلکه اساسا زندگی انسان را معنادار می نماید.
سؤال نخست آن است که چرا این رابطه برای بشر ضروری است؟ در این باره چند جهت را می توان یادآوری نمود:

الف. برای رسیدن به آرامش

آدمی در این دنیای پر از حوادث تلخ و شیرین، زشت و زیبا، عدالت و بی عدالتی و مانند آن، گاهی دچار تردید و حیرت می شود و برای برون رفت از آن نیاز به تکیه گاه و ملجأ و مأمن دارد تا به او تکیه نماید و خود را به آرامش و اعتماد لازم برساند. بی شک تنها حقیقتی که می تواند این آرامش را به انسان بدهد رابطه با خدای متعال است. قرآن کریم می فرماید:
«الا بذکر اللّه تطمئنُّ القلوب»(916) یعنی این نام و یاد خداست که دلها و قلب ها را به آرامش و اطمینان می رساند و موجب تقویت دل می شود و او به واسطه این ارتباط است که روانِ با ثبات پیدا می کند، زیرا آدمی که موجود متحرک است اگر مقصد خود را به یاد نیاورد، برای او آرامش به دست نخواهد آمد.