ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم

مقدمه

در این حدیث شریف پیامبر اعظم صلی اللّه علیه و آله و سلم به اموری که اسلام بر آن بنا نهاده شده اشاره نمودند بررسی این حدیث شریف با زوایای مختلف ما را به این مهم رهنمون می سازد که این امور پنج گانه ما را به توسعه در روابط انسانی فرا می خواند. روابطی که در زندگی و حیات انسان معنا و مفهوم خاصی دارد و باعث رشد، تعالی و ترقی انسان می شود. آدمی وقتی جایگاه و موقعیت خود را به درستی بشناسد و خود را باور نماید. که در یک نظام معنادار جایگاه ویژه دارد، به تصحیح این روابط همت می گمارد.
آدمی در این دنیا با اموری مختلف مواجه است. با اشخاص گوناگون با جهان بینی های متفاوت و نیز با اشیاء و بلکه با انواع دیگر حیوانات مواجه می باشد. انسان باید در نسبت سنجی خود با آنها شناخت لازم را پیدا کند. بالاخره او خود را در دنیای وسیع با همه امکانات مشاهده می کند؛ چرا که بسیاری و بلکه همه آنچه در این دنیا آفریده شده و در خدمت و اختیار انسان قرار دارد. امّا چگونه می تواند از آن همه بهره مند شود؟ این پرسش مهمّی است که باید پاسخ آن را به دست آورد. - انسان با خود و افراد و اشخاص دیگر که از نژادهای مختلف می باشند مواجه است. چه مبانی ای را باید در اصل و روابط با آنها مورد توجّه قرار دهد؟ راه های این ارتباط چگونه می تواند باشد؟ آیا با همه می توان به صورت یکسان برخورد نمود و رابطه داشت؟ یا این که تفاوت به حسب اندیشه ها و فکرها و عملکردها وجود دارد و باید هم وجود داشته باشد؟ آیا نوع برخورد در برابر منکر و مشرک با مؤمن و معتقد، عالم و دانا با جاهل و نادان و صادق با کاذب یکسان است؟ بی شک جامعیت این بحث همه زمینه ها را در برمی گیرد و دامنه اش بسیار گسترده است. لذا مباحث مهمی که در موضوع رابطه ها باید مورد توجه قرار گیرد چگونگی برقراری این رابطه ها است؛ توجه به این حدیث شریف می تواند ابعادی از مباحث رابطه ها در حوزه انسان را روشن سازند؛ چرا که در این حدیث شریف به شیوه ذکر مصداق اعلی و بارز فرد، ضروری ترین رابطه های حوزه انسان مورد توجه قرار گرفته است. این رابطه ها عبارتند از:
1. رابطه با خدا که مصداق بارزش نماز است.
2. رابطه با خود که مصداق بارزش روزه است.
3. رابطه با همنوع خود که زکات و سایر پرداختهای مالی شرعی نشانه ای از آن است.
4. رابطه بین المللی که حج نماد آن می باشد.
5. رابطه و لائی.
در این مقال برآنیم که به لطف حق تعالی شمه ای از معارف و آموزهای دینی را در خصوص هر یک از این پنج رابطه به طور مختصر بیان کنیم. و اللّه هو الموفق المعین.

رابطه با خدا

در این سخن بلند مرتبه از پیامبر اعظم صلی اللّه علیه و آله و سلم اولین چیزی که از ارکان پنج گانه اسلام شمرده شده نماز است. در حقیقت، نماز سنبل و نماد رابطه با خدا و مصداق اعلای چنین رابطه ای است. لذا سر رشته کلام را از اصل رابطه با خدا شروع کنیم.

ضرورت و فواید رابطه با خدا

رابطه با خدا از حاجت های صادق و ضروری در حیات بشری است. این نوع رابطه فوائد زیادی برای آدمی به دنبال دارد، بلکه اساسا زندگی انسان را معنادار می نماید.
سؤال نخست آن است که چرا این رابطه برای بشر ضروری است؟ در این باره چند جهت را می توان یادآوری نمود: