فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

6. رعایت حریم مرد و زن نامحرم:

«یأیّها الّذین ءامنوا لا تدخلوا بیوت النّبیِّ إلّآ أن یؤذن لکم إلی طعام غیر نظرین ناه و لکن إذا دُعیتُم فادخلوا فإذا طَعِمتُم فانتشروا و لا مستئنسین لحدیث إنّ ذلکم کان یؤذی النّبیّ فیستحیی منکم و اللّه لا یستحیی من الحقِّ و إذا سألتموهنَّ متعاً فسئلوهنَّ من ورآء حجاب ذلکم أطهر لقلوبکم و قلوبهنَّ و ما کان لکم أن تؤ ذوا رسول اللّه و لآ أن تنکِحوا أزوجه من بعد أبداً إنّ ذلکم کان عند اللّه عظیماً»(685)
ای کسانی که ایمان آورده اید! در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر به شما، برای صرف غذا اجازه داده شود، در حالی که (قبل از موعد نیایید) در انتظار وقت غذا ننشینید؛ اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید؛ و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننشینید؛ این عمل پیامبر را ناراحت می کند. ولی از شما شرم دارد (و چیزی نمی گوید)؛ اما خداوند از (بیان) حق شرم ندارد. و هنگامی که چیزی از وسائل زندگی را (به عنوان عاریت) از آنان [همسران پیامبر] می خواهید از پشت پرده بخواهید؛ این کار برای پاکی شما و آنها بهتر است و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید، و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است.

انعکاس گناه در آینه قلب

تاکنون در سایه قرآن و سنت، معارفی پیرامون قلب بیان گردید. اینک با جمع بندی مطالب گذشته، به طور جداگانه بعضی از آثار منفی گناه بر دل و باطن آدمی مختصراً تشریح می گردد.

1. محرومیت از دوستی حق تعالی:

تلخ ترین اثر گناه، محرومیت از دوستی با خدای مهربان است؛ چون کانون هر محبت و دوستی، دل است و شخص گناهکار، دل را در اثر گناه آلوده کرده و دل آلوده، نمی تواند پذیرای محبت حق تعالی باشد؛ زیرا در واقع او ظرفیت دوستی با حق تعالی را از دست داده است.
اگر توبه نکند، خدا هم به او نظر محبت نمی کند و هدایت الهی شامل حالش نمی شود و کسی را که خدا هدایت نکند، چه کسی هدایتش خواهد کرد؟ محبت خدا با محبت غیر خدا جمع نمی شود و انسان هم یک دل بیشتر ندارد. کسی که خواهان دوستی با حق تعالی است باید آن دل را در برابر خدا خالص گرداند و محبت اغیار را بیرون کند. روشن است محبت هایی که با محبت خدا تعارض نداشته باشد، مانعی ایجاد نمی کند؛ بلکه اگر در طول محبت خدا باشد، خود محبت الهی محسوب می گردد.