فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

2. رحمت و رأفت نسبت به دیگران:

«و جعلنا فی قلوب الّذین اتّبعوهُ رأفة و رحمة...»(668) و در دل کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحمت قرار دادیم.

3. استقامت در راه حق:

«إذا یُغشّیکم النُّعاس أمنة منه و یُنزِّلُ علیکم من السّمآء مآء لیُطهِّرکم به و یُذهِب عنکم رجز الشّیطن و لیربط علی قلوبکم و یُثبِّت به الأقدام»(669) و یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از سوی خدا بود، شما را فرا گرفت؛ آبی از آسمان برایتان فرستاده تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم و گامها را با استوار دارد.

4. نرم شدن دل هنگام تلاوت آیات الهی و یاد خدا:

«اللّه نزَّل أحسن الحدیث کتباً مُّتشبهاً مّثانی تقشعرُ منه جلود الّذین یخشون ربّهم ثمّ تلین جلودهم و قلوبهم إلی ذکر اللّه...»(670) خداوند بهترین سخن را نازل کرده؛ کتابی که آیاتش هماهنگ است؛ آیاتی مکرر دارد؛ با تکراری شوق انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می ترسند می افتد، سپس برون و درونشان متوجه ذکر خدا می شود.