فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

1. خشوع قلبی و تواضع باطنی:

«ألم یأن للّذین ءامنوا أن تخشع قلوبُهم لذکر اللّه...»(667) آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان، در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است، خاشع گردد.

2. رحمت و رأفت نسبت به دیگران:

«و جعلنا فی قلوب الّذین اتّبعوهُ رأفة و رحمة...»(668) و در دل کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحمت قرار دادیم.

3. استقامت در راه حق:

«إذا یُغشّیکم النُّعاس أمنة منه و یُنزِّلُ علیکم من السّمآء مآء لیُطهِّرکم به و یُذهِب عنکم رجز الشّیطن و لیربط علی قلوبکم و یُثبِّت به الأقدام»(669) و یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از سوی خدا بود، شما را فرا گرفت؛ آبی از آسمان برایتان فرستاده تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم و گامها را با استوار دارد.