فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

علائم سلامت قلب

به تعبیر عارف حکیم و فرزانه، حضرت امام خمینی قدّس سرّه، قلب سلیم، قلبی است که در آن غیر خدا نباشد و از شک و شرک خالص باشد. اعراض از دنیا که مورد سفارش بلیغ اولیاء خدا است، برای آن است که قلوب از دنیا فارغ شوند و مهیای آخرت - که به حقیقت مقام لقاء اللّه است - شوند؛ بلکه تمام شرایع، ادیان، تمام احکام، اخلاق، معاملات، بدایات، نهایات و ارتیاضات برای حصول لقاء اللّه است و آن مقصد اصلی، همه چیز است و تسلیم به حقیقت کامله، کفیل همه این معانی می تواند باشد.(666)
قلب سلیم علائمی دارد که در قرآن کریم از این نشانه ها تمجید شده است. نشانه هایی چون:

1. خشوع قلبی و تواضع باطنی:

«ألم یأن للّذین ءامنوا أن تخشع قلوبُهم لذکر اللّه...»(667) آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان، در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است، خاشع گردد.

2. رحمت و رأفت نسبت به دیگران:

«و جعلنا فی قلوب الّذین اتّبعوهُ رأفة و رحمة...»(668) و در دل کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحمت قرار دادیم.