ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم

5. افراط در خوردن و آشامیدن:

حضرت امیر علیه السلام می فرماید: «بپرهیزید از پرخوری، که آن سبب قساوت دل و کسل کننده از نماز و خراب کننده بدن است». منظور، پرخوری و زیاد آشامیدن هنگام سیری و سیرابی است.

6. پرگویی:

سخن اگر حرام باشد، مانند: دروغ، غیبت، هر جمله اش موجب قساوت قلب است، ولی اگر سخن حرام نباشد و نیز منفعت دین و دنیا هم در آن نباشد (کلام بی فایده) موجب قساوت قلب می شود. امام صادق علیه السلام فرمودند:
عیسی علیه السلام می فرمود زیاد سخن نگویید در غیر ذکر خداوند؛ به راستی آنان که پرگویی می کنند در غیر ذکر خدا، دلهایشان قساوت دارد، لکن خودشان نمی دانند».(665)

علائم سلامت قلب

به تعبیر عارف حکیم و فرزانه، حضرت امام خمینی قدّس سرّه، قلب سلیم، قلبی است که در آن غیر خدا نباشد و از شک و شرک خالص باشد. اعراض از دنیا که مورد سفارش بلیغ اولیاء خدا است، برای آن است که قلوب از دنیا فارغ شوند و مهیای آخرت - که به حقیقت مقام لقاء اللّه است - شوند؛ بلکه تمام شرایع، ادیان، تمام احکام، اخلاق، معاملات، بدایات، نهایات و ارتیاضات برای حصول لقاء اللّه است و آن مقصد اصلی، همه چیز است و تسلیم به حقیقت کامله، کفیل همه این معانی می تواند باشد.(666)
قلب سلیم علائمی دارد که در قرآن کریم از این نشانه ها تمجید شده است. نشانه هایی چون: