فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

3. پیمان شکنی:

«فبما نقضهم میثقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قسیة»(652) ولی به خاطر پیمان شکنی، آنها را از رحمت خویش دور ساختیم؛ و دلهای آنان را سخت و سنگین نمودیم.

4. به بازیچه گرفتن آیات حق و اشتغال به لهو و لعب:

«ما یأتیهم من ذکر من رّبِّهم مُحدث الّا استمعوه و هم یلعبون لاهیة قلوبهم»(653) هیچ یادآوری تازه ای از طرف پروردگارشان، برای آنها نمی آید، مگر آن که با بی تفاوتی به آن گوش می دهند.

5. طمع به زنان با شنیدن صدای آنان:

«ینساء النّبیِّ لستُنَّ کأحد من النِّسآء إن اتّقیتُنَّ فلا تخضعن بالقول فیطمع الّذی فی قلبه مرض و قُلن قولاً معروفاً».(654) ای همسران پیامبر! شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید، اگر تقوا پیشه کنید؛ پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید.