ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم

نکات پایانی

کسی که مواجه با امر نامطلوبی می شود، همزمان با وارسی اعمال خود و تصحیح اشتباهات احتمالی، صورتهایی را برای آن باید در نظر بگیرد: اگر از عواقب گناه اوست، از گناه استغفار کند و اگر از مقدرات است و خودش دخالتی در آن نداشته، دعا کند تا شاید مقدرات عوض شود و اگر قضای الهی بر آن رانده شده و گریزی از آن نباشد، بر آن صبر پیشه کند و منتظر دو چیز باشد: اوّل، اجر الهی؛ دوّم، کشف معما و این که چرا خدای مهربان چنین تقدیری را برای او رقم زده است؟ و باید بداند که در هر حال خدای متعال جز خیر برای مؤمن نمی خواهد.

اخلاق و معنویت دینی

سید شهاب الدین حسینی

مقدمه

ماه رمضان ماه تأسیس و تقویت بنیه معنوی یک مسلمان است. معنویت و اخلاق از موضوعات بسیار مهم در پژوهش های دینی به شمار می رود. علی الخصوص که یکی از مهم ترین راه های حفظ جوانان در مقابل تهاجم فرهنگی غرب که به صورت فیلم ها و برنامه های ناهنجار اخلاقی صورت می گیرد، رشد معنویت دینی است. در حقیقت معنویت دینی عامل کنترل و تعدیل هواهای نفسانی و آلودگی ها است و می تواند جان عطشناک انسان های دردمند را سیراب و دل های شیفتگان عشق و عرفان را صفای حقیقی داده و زندگی آشفته و ذهن مضطرب بشر را آرامش بخشد.