فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

8. نیات ناپسند

از باب «تعرف الاشیاء باضدادها»، لازم است چیزهایی را که در نقاط خلأ فکری، جای نیت نیکو را پر می کند، ولو به نحو گذرا ذکر گردد و تفصیل مباحث، مجالی دیگر می طلبد.

الف. شرک بت پرستانه:

شاید امروزه کمتر کسانی در دنیا وجود داشته باشند که در اعمال خود خشنودی بتان خود ساخته را چونان دوره جاهلیت مورد نظر قرار دهند. ولی بشر در دوره ای با اعمال نیک خود به بت و ماه و خورشید و... تقرب می جست.

ب. نفاق:

مقصود انجام عملی است که انجام دهنده، هیچ گونه اعتقادی نسبت به درستی و حقانیت آن ندارد. بعضی با انجام کارهای نیک به دنبال تظاهر به خوبی و دین داری هستند و تمام هدفشان این است که خودشان را از خوبان نشان دهند، در حالی که در دل باوری به آن ندارند.