فهرست کتاب


بزرگترین فریضه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: قاسم شبان نیا

پاورقی

1- سیدروح‌الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، مقدمه کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص397.
2 - ر.ک: مایکل کوک، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، ج1، ص9ـ‌21.
3 - سیدروح‌الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، باب القول فی اقسامهما و کیفیه وجوبهما، مسئله 13، ص399.
4 - مقام معظم رهبری، در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، 19/4/1379
5 - آل عمران (3)، 21.
6 - در کتاب حاضر، در موارد متعددی، در ذکر ترجمه آیات قرآن کریم، از ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی نیز بهره گرفته شده است.
7 - . Organicism
8 - مائده (5)، 105.
9 - نور (24)، 54.
10 - شوری (42)، 48.
11 - اسراء (17)، 54.
12 - کهف (18)، 6
13 - Individualism
14 - Socialism
15 - محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج71، باب صله الرحم، روایت 22، ص94.
16 - محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق الکلینی، الفروع من الکافی، ج5، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، روایت 1، ص55.
17 - سعدی
18 - نساء (4)، 56.
19 - انعام (6)، 90.
20 - نساء (4)، 58.
21 - توبه (9)، 67.
22 - توبه (9)، 71.
23 - حشر (59)، 14.
24 - قصص (28)، 25.
25 - آل عمران (3)، 104.
26 - اعراف (7)، 157.
27 - آل عمران (3)، 113.
28 - همان، 114.
29 - لقمان (31)، 17.
30 - اعراف (7)، 165.
31 - محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق الکلینی، الفروع من الکافی، ج5، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، روایت 1، ص55.
32 - همان، روایت 3، ص56.
33 - ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‌14، ص49‌ـ‌64، باب 4، روایات 1‌ـ‌15.
34 - ر.ک: اعراف (7)، 163ـ166.
35 - علی، نهج البلاغه، خطبه 192، ص396.
36 - در کتاب حاضر، در ذکر ترجمه فرمایش‌های علی(علیه السلام) در نهج البلاغه، از ترجمه مرحوم محمد دشتی بهره گرفته شده است.
37 - سیدروح‌الله خمینی(رحمهَ الله)، صحیفه امام(رحمهَ الله)، ج‌1، نامه خطاب به علمای تهران به مناسبت تهاجم عوامل رژیم شاه به مدرسه فیضیه و ضرب‌ و ‌جرح مردم و طلاب، 13/1/1342، ص178؛ ر.ک: همان، ج8، سخنرانی در هیئت قائمیه تهران، 8/3/1358، ص11.
38 - سیدروح‌الله الخمینی، تحریر الوسیله، ج1، باب القول فی شرایط وجوبهما (شرط چهارم)، مسئله 6ـ8، ص406.
39 - محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 44، باب 26 (باب مکارم اخلاقه و جمل احواله و تاریخه و احوال اصحابه (صلوات الله علیه))، روایت 4، ص192.
40 - الحسین‌بن‌حمدان الخصیبی، الهدایه الکبری، ص204.
41 - توبه (9)، 52.
42 - نهج البلاغه، خطبه 5، ص50.
43 - نساء (4)، 73.
44 - ذاریات (51)، 52 و 53.
45 - نهج البلاغه، خطبه 194، ص408.
46 - همان.
47 - سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج1، باب القول فی اقسامهما و کیفیه وجوبهما، مسئله 3، ص398.
48 - آل عمران (3)، 110.
49 - محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق الکلینی، الفروع من الکافی، ج5، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، روایت 1، ص56.
50 - محمد‌بن‌الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، ج‌6، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، روایت 10، ص178.
51 - همان، روایت 5، ص176.
52 - محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق الکلینی، الفروع من الکافی، ج5، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، روایت 8، ص58.
53 - توبه (9)، 12.
54 - توبه (9)، 41.
55 - نساء (4)، 95.
56 - ر.ک: سیدروح‌الله خمینی، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، کل کتاب.
57 - ر.ک: محمد‌بن‌الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج11، ص122-392.
58 - محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‌75، باب 23 (باب مواعظ الصادق†، روایت 18، ص240).
59 - ابی‌جعفر محمد‌بن‌علی‌بن‌ابن‌شهرآشوب السروی المازندرانی، مناقب آل ابی طالب، ج‌3، ص400.
60 - تحریم (66)، 6.
61 - محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‌75، باب 23 (باب مواعظ الصادق(علیه السلام)، روایت 18، ص240).
62 - ر.ک: علی‌بن‌حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج‌3، ص79.
63 - علی‌بن‌موسی‌بن‌جعفر‌بن‌محمد‌بن‌طاووس الحسینی، اللهوف فی قتلی الطفوف، ص18.
64 - چنان که خداوند متعالی در قرآن می فرماید: یَقْتُلُونَ الَّذِینَ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ؛ «آنان مردمی را که به قسط و عدل امر می کنند، می کشند». (آل عمران، 21).
65 - آل عمران (3)، 104.
66 - توبه (9)، 40.
67 - محمد‌بن‌جریر الطبری، دلایل الامامه، ص181.
68 - الشیخ المفید، الارشاد، ص440؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‌44، باب 37 (باب ما جری علیه بعد بیعه الناس لیزید الی شهادته)، ص391.
69 - الشیخ المفید، همان، ص582.
70 - علی ابن‌ابی‌الکرم الشیبانی (ابن‌الاثیر)، الکامل فی التاریخ، ج2، ص552.
71 - یس (36)، 60 و 61.
72 - یوسف‌بن‌قزا و غلی ابن‌الجوزی، تذکره الخواص من الامه بذکر خصائص الائمه، ج2، ص‌40.
73 - نهج‌البلاغه، خطبه 3، ص48.
74 - عبدالحسین احمد الامینی النجفی، موسوعه الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج8، ص413.
75 - همان، ص417.
76 - ر.ک: محمد جواد آل الفقیه، سلسله الارکان الاربعه (ابوذر الغفاری؛ رمز الیقظه فی الضمیر الانسانی)، ص69؛ علی‌بن‌حسین المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج3، ص84.؛
77 - نهج البلاغه، خطبه 130، ص246.
78 - نساء (4)، 141.
79 - سیدروح‌الله خمینیŠ، صحیفه امام، ج8، سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی در قم، 25/3/ 1358، ص‌173.
80 - مقام معظم رهبری، بیانات در اجتماع جوانان در مصلای تهران، 1/2/1379.
81 - محمد (47)، 7.
82 - مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار کارگران و فرهنگیان کشور، 15/2/1372.
83 - مقام معظم رهبری، پیام به کنگره جامعه اسلامی دانشجویان در مشهد، 10/6/1380.
84 - رعد (13)، 34.
85 - مقام معظم رهبری، خطبه‌های نماز جمعه، 25/9/1379.
86 - سیدروح‌الله خمینیŠ، صحیفه امامŠ، ج‌15، سخنرانی در جمع وعاظ و خطبای تهران و قم و اعضای دفتر تبلیغات اسلامی و اعضای انجمن اسلامی شهرداری تهران، 4/8/1360، ص330.
87 - همان، ج‌8، سخنرانی در جمع وعاظ تهران، 17/4/ 1358، ص526.
88 - انفال (8)، 60.
89 - آل عمران (3)، 104.
90 - مقام معظم رهبری، پیام به کنگره جامعه اسلامی دانشجویان در مشهد، 10/6/1380.
91 - نهج البلاغه، خطبه 147، ص270.
92 - نور (24)، 2.
93 - بقره (2)، ‌159.
94 - بقره (2)، 185.
95 - محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‌22، باب 5 (باب احوال عشائره و اقربائه)، روایت 3،
96 - آل عمران (3)، 103.
97 - محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‌58، باب 43 (باب آخر فی خلق الارواح قبل الاجساد)، روایت 25، ص148.
98 - همان، ج‌64، باب 14 (باب علامات المؤمن و صفاته)، روایت 41، ص309.
99 - نهج البلاغه، حکت161، ص664.
100 - مقام معظم رهبری، پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال امام خمینیŠ، 13/3/1370.
101 - فرقان (25)، 43.