فهرست کتاب


تفسیر سوره زخرف

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 43. زخرف آیه 89

آیه
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ
ترجمه
(اکنون که از هدایتشان نا امید شده ای) پس از آنان روی گردان و بگو: بدرود. در آینده خواهند فهمید (که کیفرشان چیست؟)
نکته ها
در فرهنگ عرب، دو موقع سلام می کنند؛ یکی هنگام ورود و ملاقات و دیگری هنگام خروج و خداحافظی. چنانکه در پایانِ هر نماز می گوییم: «السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته». مراد از سلام در این آیه نیز سلامِ خداحافظی و متارکه است. در فارسی نیز یک درود داریم و یک بدرود.
پیام ها
1- مشرکان لجوج را به حال خویش رها کنید و با آنان منازعه نکنید. «فاصفح عنهم»
2- حتّی با مشرکان، زندگی همراه مسالمت لازم است. «فاصفح... و قل سلام» (کمترین انتظار دین از بشر همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی است)
3- پیامبر اسلام تمام کارهای خویش را به فرمان خداوند انجام می داد. «فاصفح عنهم»
4- خداوند مخالفان پیامبران را به کیفر سختی هشدار داده است. «فسوف یعلمون»