فهرست کتاب


تفسیر سوره زخرف

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 43. زخرف آیه 86

آیه
وَلَا یَمْلِکُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِ ّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ
ترجمه
کسانی را که جز او می خوانند مالک هیچ گونه شفاعتی نیستند مگر کسانی که شهادت به حقّ داده اند (مثل حضرت عیسی و فرشتگان که بدون رضای خودشان معبود قرار گرفته اند) و آنان خود می دانند (که مورد شفاعت کجاست).
پیام ها
1- اصل شفاعت مورد قبول است، امّا شفاعت های موهومی مردود است. «لا یملک... الشفاعة»
2- اصلاح را باید از سرچشمه آغاز کرد. سرچشمه ی شرک، امید به شفاعت معبودهاست که باید مردم را از چنین خیالی مأیوس نمود. «لا یملک الّذین یدعون من دونه»
3- کسی حقّ شفاعت دارد که به حقّ معترف و گواه باشد. «شهد بالحق»
4- آنان که حقّ شفاعت دارند برای هر کس و هر مورد، شفاعت نمی کنند، خود می دانند که مورد شفاعت کجاست. «و هم یعلمون»
5 - گواهی و شهادت زمانی ارزش دارد که بر اساس علم باشد. «شهد بالحقّ و هم یعلمون»

سوره 43. زخرف آیه 87

آیه
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّی یُؤْفَکُونَ
ترجمه
و اگر از مشرکان سؤال کنی چه کسی آنان را آفریده است، قطعاً خواهند گفت: خدا. پس چگونه به انحراف کشانده می شوند.
نکته ها
«یوفکون» از «اِفک» به معنای روی گرداندن و انحراف از مسیر طبیعی است.
پیام ها
1- مشرکان مکّه، خالقیّت خدا را قبول داشتند ولی در ربوبیّت و تدبیر و کارگشایی و شفاعت، گرفتار شرک بودند و دیگران را دخیل می دانستند. «لئن سئلتهم من خلقهم لیقولن اللّه»
2- توحید، امری فطری و شرک، انحراف از فطرت انسانی است. «فانّی یؤفکون»

سوره 43. زخرف آیه 88

آیه
وَقِیلِهِ یَا رَبِ ّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا یُؤْمِنُونَ
ترجمه
و سخن رسول ما این است: ای پروردگار! همانا اینان قومی هستند که ایمان نمی آورند.
نکته ها
«قیله» مثل «قوله» مصدر و به معنای گفتار است.
پیام ها
1- پیامبران در برابر افراد لجوج به خدا پناهنده می شوند. «یا ربّ ان هؤلاء قوم لا یؤمنون»
2- مبلّغان دینی توقّع پذیرش حقّ را از همه مردم نداشته باشند. «هؤلاء قوم لا یؤمنون»