فهرست کتاب


تفسیر سوره زخرف

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 43. زخرف آیه 73،72

آیه
وَتِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی أُورِثْتُمُوهَا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ
لَکُمْ فِیهَا فَاکِهَةٌ کَثِیرَةٌ مِّنْهَا تَأْکُلُونَ
ترجمه
و این است بهشتی که به خاطر عملکردتان به میراث برده اید.
در آنجا برای شما میوه فراوانی است که از آنها می خورید.
نکته ها
به گفته روایات، خداوند برای هر انسانی مکانی در دوزخ و جایگاهی در بهشت قرار داده است. اهل بهشت جایگاه بهشتی دوزخیان را به ارث می برند و دوزخیان جایگاه دوزخیِ بهشتیان را.**تفسیر مراغی و مجمع البیان.***
مسئله ی ارث بردن بهشت در آیات گوناگونی مطرح شده است: «اولئک هم الوارثون الّذین یرثون الفردوس»**مؤمنون، 10 و 11.***
پیام ها
1- بهشت در برابر عملِ نیک پایدار است. «بما کنتم تعملون»
2- تعدّد و تنوّع میوه ها، یکی از نعمت های بهشت است. «فاکهة کثیرة»
3- لذّت های بهشت، همانند لذّت های دنیا، با غرائز بشری هماهنگی دارد. «منها تأکلون»

سوره 43. زخرف آیه 74-76

آیه
إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِی عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
لَا یُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَکِن کَانُواْ هُمُ الظَّالِمِینَ
ترجمه
بدون شک مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه اند.
عذاب از آنان کاهش نمی یابد و آنان در آنجا (حزنی همراه با) یأس دارند.
و ما به آنان ستم نکردیم ولکن آنان خود ستمگر بوده اند.
نکته ها
«مبلسون» از «ابلاس» به معنای اندوهی است که همراه با یأس باشد. شاید کلمه «ابلیس» نیز به خاطر یأس شیطان از رحمت خدا بر او اطلاق شده است.
جاودانگی، تخفیف ناپذیری و یأس و اندوه از نشانه های دوزخ است.
پیام ها
1- در تربیت، هشدار وبشارت باید در کنارهم باشد. «تلک الجنّة - المجرمین فی عذاب»
2- عامل ورود در دوزخ، عملکرد خود انسان است. «ان المجرمین»
3- کیفرهای خداوند عادلانه است. «و ما ظلمناهم»
4- ظلمِ پیوسته، عذاب پیوسته دارد. «خالدون... کانوا هم الظالمین»

سوره 43. زخرف آیه 77

آیه
وَنَادَوْاْ یَا مَالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّکَ قَالَ إِنَّکُم مَّاکِثُونَ
ترجمه
و فریاد می کشند که ای مالک (دوزخ! بگو:) پروردگارت علیه ما حکم(مرگ) صادر کند. او می گوید: شما ماندنی هستید (و مرگ در کار نیست).
نکته ها
دوزخیان در قیامت از هر کسی استمداد می کنند:
- گاهی از مؤمنان. «انظرونا نقتبس من نورکم» ای بهشتیان! به ما نگاهی کنید تا از شما کسب نور کنیم.
- گاهی از رهبران ستمگر. «فهل انتم مغنون» آیا شما ما را از قهر خدا نجات می دهید؟
- گاهی از مأموران دوزخ. (نظیر همین آیه)
دوزخیان آرزوی نابودی می کنند امّا برآورده نمی شود. چنانکه در جای دیگر می خوانیم: «لایقضی علیهم فیموتوا»** فاطر، 36.*** بر آنان حکم مرگ نمی شود تا بمیرند.
پیام ها
1- کار انسان به جایی می رسد که از مأمور دوزخ استمداد می کند. «یا مالک»
2- آرزوی دوزخیان مرگ و نابودی است. «لیقض علینا»
3- دوزخیان در عذاب ماندگارند. «انکم ماکثون»