فهرست کتاب


تهاجم فرهنگی

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏

ب: عموم مردم

وظائفی را برای عموم مردم‌ می‌توان برشمرد:
﴿ صفحه 173﴾

1ـ بسیج عمومی و آموزش دینی

در تهاجم فرهنگی، عموم مردم هدف قرار‌ می‌گیرند. و از همین رو است که باید همه احساس مسئولیت کنند و در یک آماده باش سلاح به دست بگیرند. چه سلاحی در مقابل هجوم فرهنگی؟ سلاح علم. همانگونه که در هجوم نظامی، همگان آموزش نظامی‌ می‌بینند در تهاجم فرهنگی نیز همگان باید آموزش دینی ببینند و خودشان را مجهزّ کنند. وقی مرض شایع‌ می‌شود همه باید واکسن بزنند تا به آن مرض مبتلا نشوند. نمی‌توان گفت ما که مریض نیستیم پس چرا واکسن بزنیم؟ مرض شیوع دارد دیر یا زود، به همه‌ می‌رسد. نباید گفت که ما شصت یا هفتاد سال از عمرمان گذشته، دیگر کافر نمی‌شویم. کسانی بوده‌اند که در هشتاد سالگی هم شک پیدا کرده اند. وانگهی، ما باید به فکر جوانان و نوجوانان این کشور باشیم که اکثر افراد این ملّت را تشکیل‌ می‌دهند.

2ـ احیای جلسات مذهبی

وظیفه عمومی مردم است که در مبارزه فرهنگی مشارکت کنند. هر کسی به هر اندازه که‌ می‌تواند. ساده ترین و واجب ترین کاری که از عهده هیچ کس ساقط نمی‌شود، خواه پیر باشد یا جوان، مرد باشد یا زن، احیای جلسات مذهبی است. چرا از این کار غافلیم؟ جوانان، نوجوانان، خانمها، آقایان، بازاریان، دانشگاهیان و سایر اقشار مردم باید در سطحهای گوناگون جلساتی تشکیل دهند و به شکلی فعّال، مطالب را مطرح کنند، سیر مطالعاتی برای خود قرار دهند، به صورت استدلالی با یکدیگر گفتگو و مناظره کنند و هر جا مشکلی پیش آمد برای حلّ آن نزد یک عالم بروند. هر جلسه مذهبی که بینش ما را نسبت به اسلام و ارزشهای آن اندکی
﴿ صفحه 174﴾
بالاتر ببرد یا دست کم، در همین حدّی که هست نگه‌ می‌دارد واجب است در آن شرکت جوییم.
ما‌ می‌بینیم که هر روز باورها و ارزشهای اسلامی کم رنگ تر‌ می‌شود و تنزّل‌ می‌کند. اگر این سیر نزولی همچنان ادامه پیدا کند به کجا‌ می‌انجامد؟
یکی از راههای جلوگیری از این مشکل، برگزاری جلسات مذهبی است که در آنها اعتقادات تقویت‌ می‌شود و جوانان به این راه ایمان پیدا‌ می‌کنند.