تفسیر سوره روم

حاج شیخ محسن قرائتی

سیمای سوره ی روم

این سوره شصت آیه دارد و در مکّه نازل شده است.
همانند بسیاری از سوره های مکی، موضوع اصلی این سوره، مبدأ و معاد و گفتگوهای اهل ایمان و کفر در این زمینه است.
این سوره با پیشگویی پیروزی رومیان بر ایرانیان در جنگ آغاز می شود و به همین مناسبت، سوره «روم» نام گرفته است.
بخش عمده آیات این سوره، به ذکر نعمت های الهی در آسمان و زمین و نظام زوجیّت در گیاهان و حیوانات، آفرینش انسان از خاک و پیوند زن و مرد، تلاش در روز و خواب در شب، بارش باران و وزش باد و حیات زمین پس از مرگ می پردازد.

سوره 30. روم آیه 6

آیه
وَعْدَ اللَّهِ لَا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَایَعْلَمُونَ
ترجمه
(این پیروزی) وعده ی الهی است. خداوند از وعده اش تخلّف نمی کند؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.
پیام ها
1- از تحقّق وعده های الهی برای دعوت مردم به ایمان، استفاده کنید. «وعد اللّه لا یخلف اللّه وعده»
2- سرچشمه تخلّف از وعده ها، یا عجز است یا جهل و یا پشیمانی، که خداوند از آنها منزّه است. «لا یخلف اللّه وعده»
3- خلف وعده زشت است، ولی خلف وعید، نوعی رحمت است. «لا یخلف اللّه وعده»
4- اکثر مردم در وفا کردن خداوند به وعده هایش تردید دارند. «لا یخلف اللّه وعده و لکن اکثر الناس لا یعلمون»
5 - اکثریّت ملاک نیست؛ دانش، ایمان و تعهّد مهم است. «اکثر الناس لا یعلمون»

سوره 30. روم آیه 7

آیه
یَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّن الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
ترجمه
(مردم) فقط ظاهری از زندگی دنیا را می شناسند، و آنان از آخرت غافلند.
پیام ها
1- کوته بینی، سطحی نگری و توجّه نکردن به ماورای مادّیات، نوعی جهل است. «لکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاهراً...»
2- انسان باید ژرف نگر و عمیق باشد، نه ظاهربین و غافل. «یعلمون ظاهراً... و هم عن الآخرة هم غافلون»
3- دنیا بد نیست، غفلت از آخرت بد است. «عن الآخرة هم غافلون»
4- علم به ظواهرِ دنیای مادّی بدون توجّه به آخرت، مورد انتقاد است. «یعلمون ظاهراً... عن الآخرة هم غافلون»
5 - دنیا ظاهر و باطنی دارد و آخرت، باطن دنیاست. «ظاهراً - عن الآخرة»
6- توجّه به ظواهر دنیا، سبب غفلت از آخرت است. «یعلمون ظاهراً... هم عن الآخرة هم غافلون»