فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

27. پرهیز از گناهکاران، ظالمان و فاسقان

ایاکم و صحبة العاصین، و معونة لظالمین و مجاورة الفاسقین، احذروا فتنتهم، و تباعدوا من ساحتهم ** تحف العقول، ص 254.***.
از همنشینی با گنهکاران و یاری ستمگران و نزدیکی با فاسقان بپرهیزید. از فتنه هایشان بر حذر باشید و از درگاهشان دوری گزینید.

28. نتیجه مخالفت با اولیاء الله

و اعلموا أنه من خالف أولیاء الله و دان بغیر دین الله، و استبد بأمره دون أمر ولی الله، فی نار تلتهب ** همان، ص 254.***.
بدانید هرکه با اولیای خدا مخالفت کند، و به غیر از دین خدا، دین دیگری را پیروی نماید و رأی خویش استبداد ورزد، نه به فرمان ولی خدا، در آتشی فروزان درافتد.

29. توجه به قدرت و قرب خدا

خف الله تعالی لقدرته علیک و استحی منه لقربه منک ** بحارالانوار، ج 78، ص 160.***.
از خدای متعال به خاطر قدرتش بر تو بترس، و به خاطر نزدیکی اش به تو، از او شرم و حیا داشته باش.