سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

25. دنیا وسیله است، نه هدف

ما تعب أولیاء الله فی الدنیا للدنیا، بل تعبوا فی الدنیا للاخرة **همان، ج 73، ص 93.***.
اولیای خدا در دنیا برای دنیا رنج نمی کشند، بلکه در دنیا برای آخرت رنج می کشند.

26. به خدا پناه می برم!

أللهم انی أعوذ بک من هیجان الحرص و سورة الغضب و غلبة الحسد... و سوء الولایة لمن تحت أیدینا** صحیفه سجادیه، دعای 8.***.
خدایا! به تو پناه می برم از طغیان حرص و تندی خشم و غلبه حسد... و سرپرستی بد برای زیر دستانمان.

27. پرهیز از گناهکاران، ظالمان و فاسقان

ایاکم و صحبة العاصین، و معونة لظالمین و مجاورة الفاسقین، احذروا فتنتهم، و تباعدوا من ساحتهم ** تحف العقول، ص 254.***.
از همنشینی با گنهکاران و یاری ستمگران و نزدیکی با فاسقان بپرهیزید. از فتنه هایشان بر حذر باشید و از درگاهشان دوری گزینید.