سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

24. نتیجه اتهام

من رمی الناس بما فیهم رموه بما لیس فیه ** همان، ج 75، ص 261.***.
هرکه مردم را به چیزی که در آنهاست متهم کند، او را به آنچه که در او نیست متهم کنند.

25. دنیا وسیله است، نه هدف

ما تعب أولیاء الله فی الدنیا للدنیا، بل تعبوا فی الدنیا للاخرة **همان، ج 73، ص 93.***.
اولیای خدا در دنیا برای دنیا رنج نمی کشند، بلکه در دنیا برای آخرت رنج می کشند.

26. به خدا پناه می برم!

أللهم انی أعوذ بک من هیجان الحرص و سورة الغضب و غلبة الحسد... و سوء الولایة لمن تحت أیدینا** صحیفه سجادیه، دعای 8.***.
خدایا! به تو پناه می برم از طغیان حرص و تندی خشم و غلبه حسد... و سرپرستی بد برای زیر دستانمان.