سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

35. حق اهل بیت

و الذی بعث محمدا بالحق لا ینتقص أحد من حقنا الا نقصه الله من عمله ** همان، ج 2، ص 175.***.
قسم به خدایی که محمد (صلی الله علیه وآله) را به حق برانگیخت، هیچ کس از حق ما اهل بیت چیزی را کم نکند، مگر آنکه خداوند از عملش چیزی را کم گرداند.

36. اول سلام، آن گاه کلام

من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه ** پیشین.***.
کسی که پیش از سلام کردن، آغاز به سخن گفتن نماید، جوابش را ندهید!

37. نیکی و پرسش؟

ألشروع بالمعروف و الاعطاء قبل السؤال من أکبر السؤدد **همان.***.
آغاز نمودن به نیکی و بذل و بخشش، پیش از درخواست نمودن، از بزرگ ترین شرافتها و بزرگیهاست.