فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

34. علی (علیه السلام) دروازه ایمان

ان علیا باب من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا** همان، ج 2، ص 174.***.
بی گمان، علی (علیه السلام) دروازه ایمان است، هرکه داخل آن شد مؤمن و هرکه خارج از آن شد کافر است.

35. حق اهل بیت

و الذی بعث محمدا بالحق لا ینتقص أحد من حقنا الا نقصه الله من عمله ** همان، ج 2، ص 175.***.
قسم به خدایی که محمد (صلی الله علیه وآله) را به حق برانگیخت، هیچ کس از حق ما اهل بیت چیزی را کم نکند، مگر آنکه خداوند از عملش چیزی را کم گرداند.

36. اول سلام، آن گاه کلام

من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه ** پیشین.***.
کسی که پیش از سلام کردن، آغاز به سخن گفتن نماید، جوابش را ندهید!