سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

33. عقل و جهل

لا غنی أکبر من العقل، و لا فقر مثل الجهل، و لا وحشة أشد من العجب، و لا عیش ألذ من حسن الخلق ** پیشین، ج 2، ص 174.***.
هیچ بی نیازیی بزرگ تر از عقل، و هیچ فقری مانند جهل، و هیچ وحشتی سخت تر از خود پسندی، و هیچ عیشی لذت بخش تر از خوش اخلاقی نیست.

34. علی (علیه السلام) دروازه ایمان

ان علیا باب من دخله کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا** همان، ج 2، ص 174.***.
بی گمان، علی (علیه السلام) دروازه ایمان است، هرکه داخل آن شد مؤمن و هرکه خارج از آن شد کافر است.

35. حق اهل بیت

و الذی بعث محمدا بالحق لا ینتقص أحد من حقنا الا نقصه الله من عمله ** همان، ج 2، ص 175.***.
قسم به خدایی که محمد (صلی الله علیه وآله) را به حق برانگیخت، هیچ کس از حق ما اهل بیت چیزی را کم نکند، مگر آنکه خداوند از عملش چیزی را کم گرداند.