سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

27. دنیا، سرای عمل

ألناس فی دار سهو و غفلة یعملون و لا یعلمون فاذا صاروا الی دار الآخرة صاروا الی دار یقین یعلمون و لا یعملون ** مصابیح الانوار، ج 2، ص 271.***.
مردم در این دنیا در سرای بی خبری و غفلت به سر می برند، کار می کنند و نمی دانند. وقتی که به سرای آخرت رفتند، به خانه یقین می رسند، آنگاه است که می دانند، ولی دیگر کار نمی کنند.

28. همراهی با مردم

صاحب الناس بمثل ما تحب أن یصاحبوک ** بحارالانوار، ج 78، ص 111، به نقل از کشف الغمه، ج 1، ص 556.***.
چنان با مردم همراهی کن که دوست با تو همان گونه همراهی کنند.

29. عقاب و ثواب مضاعف

و الله انی لأخاف أن یضاعف للعاصی منا العذاب ضعفین و أرجوا أن یؤتی المحسن منا أجره مرتین ** ملحقات احقاق الحق، ج 11، ص 231.***.
به خدا قسم من ترس از آن دارم که عذاب گناهکار از ما اهل بیت دو چندان گردد، و امید آن را دارم که نیکوکار از ما اهل بیت نیز پاداشش دو برابر باشد.