سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

25. تقوا و تفکر

أوصیکم بتقوی الله و ادامة التفکر فان التفکر أبو کل خیر و أمه **مجموعه ورام، ص 37.***.
شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا و ادامه تفکر و اندیشه سفارش می کنم، زیرا که تفکر و اندیشه، پدر و مادر تمام خیرات است.

26. شستشوی دستها قبل و بعد از غذا

غسل الیدین قبل الطعام ینفی الفقر و بعده ینفی الهم ** حیاة الأمام الحسن، ج 1، ص 359.***.
شستن دستها پیش از غذا، فقر را از بین می برد و بعد از غذا، غم و اندوه را می زاید.

27. دنیا، سرای عمل

ألناس فی دار سهو و غفلة یعملون و لا یعلمون فاذا صاروا الی دار الآخرة صاروا الی دار یقین یعلمون و لا یعملون ** مصابیح الانوار، ج 2، ص 271.***.
مردم در این دنیا در سرای بی خبری و غفلت به سر می برند، کار می کنند و نمی دانند. وقتی که به سرای آخرت رفتند، به خانه یقین می رسند، آنگاه است که می دانند، ولی دیگر کار نمی کنند.