سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

23. پرهیز از تملق و بدگویی

قال (علیه السلام) لرجل: ایاک أن تمدحنی فأنا أعلم بنفسی منک أو تکذبنی فانه لا رأی لمکذوب أو تغتاب عندی أحدا** تحف المقول، ص 236.***.
امام به شخصی فرمود: مبادا مرا بستایی، زیرا من خود را بهتر می شناسم، یا مرا دروغگو شماری، زیرا دروغگو شمرده شده را رأی و عقیده ای نماند، یا از کسی نزد من غیبت کنی.

24. عوامل هلاکت آدمی

هلاک الناس فی ثلاث: ألکبر، ألحرص، ألحسد. ألکبر به هلاک الدین و به لعن ابلیس. ألحرص عدو النفس و به أخرج آدم من الجنة. ألحسد رائد السوء و به قتل قابیل هابیل ** نورالأبصار شبلنجی، ص 110.***.
هلاک و نابودی مردم در سه چیز است:
کبر، حرص، حسد.
تکبر که به سبب آن دین از بین می رود و به واسطه آن، ابلیس، مورد لعنت قرار گرفت.
حرص که دشمن جان آدمی است و به واسطه آن آدم از بهشت خارج شد.
حسد که سر رشته بدی است و به واسطه آن قابیل، هابیل را کشت.

25. تقوا و تفکر

أوصیکم بتقوی الله و ادامة التفکر فان التفکر أبو کل خیر و أمه **مجموعه ورام، ص 37.***.
شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا و ادامه تفکر و اندیشه سفارش می کنم، زیرا که تفکر و اندیشه، پدر و مادر تمام خیرات است.