سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

20. ارزش دادن به آثار عبادت

اذا لقی أحدکم أخاه فلیقبل موضع النور من جبهته ** همان، ص 236.***.
هرگاه یکی از شما برادر خود را ملاقات کند، باید که محل نور پیشانی (یعنی محل سجده) او را ببوسد.

21. امید و پشتکار

و اعمل لدنیاک کأنک تعیش أبدا، و اعمل لآخرتک کأنک تموت غدا، و اذا أردت عزا بلا عشیرة، و هیبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصیة الله الی عز طاعة الله عزوجل **بحاالانوار، ج 44، ص 139 چاپ ایران.***.
برای دنیایت چنان کارکن که گویا همیشه زندگی می کنی، و برای آخرتت به گونه ای کارکن که گویا فردا خواهی مرد، و اگر عزتی بدون بستگان و شکوهی بدون سلطنت خواهی، از معصیت و نافرمانی خدا به طاعت و فرمانبری خداوند عزوجل درآی.

22. نشانه های مکارم اخلاق

مکارم الأخلاق عشرة: صدق اللسان و صدق البأس و اعطاء السائل و حسن الخلق و المکافات بالصنائع و صلةالرحم و التذمم علی الجار، و معرفة الحق للصاحب و قری الضیف و رأسهن الحیاء** تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 226.***.
مکارم و فضائل اخلاق ده چیز است:
1 - راستگویی، 2 - راستگویی در وقت سختی و گرفتاری، 3 - بخشش به سائل، 4 - خوش خلقی، 5 - پاداش در مقابل کارها و ابتکارات، 6 - پیوند با خویشان، 7 - حمایت از همسایه، 8 - حق شناسی درباره دوست و رفیق، 9 - میهمان نوازی، 10 - و در رأس همه اینها شرم و حیاست.