سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

38. پایان ناگوار گناه

أذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات ** همان، ص 439.***.
به یاد آرید که لذت ها تمام شدنی است و پایان ناگوار آن بر جای ماندنی.

39. صفت دنیا

فی صفة الدنیا: تغر و تضر و تمر** همان، ص 435.***.
در صفت دنیا فرموده است:
می فریبد و زیان می رساند و می گذرد.

40. دینداران آخرالزمان

یأتی علی الناس زمان لا یبقی فیه من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه. مساجدهم یومئذ عامرة من البناء خراب من الهدی. سکانها و عمارها شر أهل الأرض، منهم تخرج الفتنة و الیهم تأوی الخطیئة یردون من شذ عنها فیها. و یسوقون من تأخر الیها. یقول الله تعالی فبی حلفت لأبعثن علی أولئک فتنة أترک الحلیم فیها حیران و قد فعل. و نحن نستقیل الله عثرة الغفلة** نهج البلاغه شهیدی، ص 426.***.
مردم را روزگاری رسد که در آن از قرآن جز نشان نماند و از اسلام جز نام آن، در آن روزگار ساختمان مسجدهای آنان نو و تازه ساز است و از رستگاری ویران! ساکنان و سازندگان آن مسجدها بدترین مردم زمین اند، فتنه از آنان خیزد و خطا به آنان درآویزد. آنکه از فتنه به کنار ماند بدان بازش گردانند، و آنکه از آن پس افتد به سویش برانند. خدای تعالی فرماید: به خودم سوگند، بر آنان فتنه ای بگمارم که بردبار در آن سرگردان ماند و چنین کرده است، و ما از خدا می خواهیم از لغزش غفلت در گذرد.