سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

24. ارکان ایمان

ألایمان علی أربعة أرکان: ألتوکل علی الله، و التفویض الی الله و التسلیم لأمرلله، و الرضا بقضاء الله ** همان، ص 223.(این حدیث از حضرت رضا (علیه السلام) نیز نقل شده است).***.
ایمان چهار پایه دارد: توکل بر خدا، واگذاردن کار به خدا، تسلیم به امر خدا و رضا به قضای الهی.

25. تربیت اخلاقی

ذللوا أخلاقکم بالمحاسن، و قودوها الی المکارم. و عودوا أنفسکم الحلم ** تحت العقول، ص 224.***.
اخلاق خود را رام خوبیها کنید و به سوی بزرگواریها بکشانید و خود را به بردباری عادت دهید.

26. آسانگیری بر مردم و دوری از کارهای پست

لا تداقوا الناس وزنا بوزن، و عظموا أقدارکم بالتغافل عن الدنی من الأمور** همان، ص 244.***.
نسبت به مردم، زیاد خرده گیری نکنید، و قدر خود را با کناره گیری از کارهای پست بالا برید.