سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

29. پیامبر، پدر فرزندان زهرا

عن فاطمه الزهراء (علیها السلام) قالت: قال النبی (صلی الله علیه و آله): ان الله عزوجل جعل ذریه کل بنی ام عصبه ینتمون الیها الا ولد فاطمه (علیها السلام) فأنا ولیهم و أنا عصبتهم ** فرائد المسلمین، ج 2، ص 77***.
فاطمه (علیها السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل کرده که فرمود:
همانا خداوند عزوجل ذریه هر یک از فرزندان مادری را سبب ارتباط و خویشاوندی قرار داده که به وسیله آن ذریه به او منسوب می شوند، مگر فرزندان فاطمه (علیها السلام) که من سرپرست و خویشاوند آنها هستم (و به من منسوب می شوند).

30. خوشبخت واقعی

عنها (علیها السلام) قالت: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): هذا جبرئیل (علیه السلام) یخبرنی: ان السعید، کل السعید، حق السعید، من أحب علیا فی حیاتی و بعد وفاتی ** بهجه، ج 1، ص 271***.
فاطمه (علیها السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)نقل کرده که فرمود: این جبرئیل (علیه السلام) است که مرا خبر می دهد: همانا خوشبخت، تمام خوشبخت و خوشبخت واقعی، کسی است که علی را، در زندگی ام و پس از مرگم، دوست داشته باشد.

31. پیامبر در جمع اهل بیت

عنها (علیها السلام) قالت: دخلت علی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فبسط ثوبا و قال لی: اجلسی علیه، ثم دخل الحسن فقال له: اجلس معهم، ثم أخذ بمجامع الثوب فضمه علینا ثم قال: أللهم هم منی و أنا منهم أللهم ارض عنهم کما أنی عنهم راض ** همان، ج 1، ص 277***.
بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد شدم، جامه ای را گستراند و فرمود: بنشین. در این وقت حسن (علیه السلام) آمد، فرمود: نزد مادرت بنشین، بعدا حسین (علیه السلام) آمد. فرمود: با اینها بنشین. پس علی (علیه السلام) آمد. فرمود: تو نیز با اینان بنشین، آن گاه اطراف جامه را گرفت و روی ما انداخت. فرمود: خدایا! اینها از من اند و من از اینهایم، خدایا! از اینان راضی باش، همان طور که من از اینها راضی ام.