فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

26. نتیجه سخاوت

عنها (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله): و علیک ** علیک. اسم فعل است *** بالسخاء، فان السخاء شجره من شجر الجنه، أغصانها متدلیه الی الأرض، فمن أخذ منها غصنا قاده ذلک الغصن الی الجنه ** بهجه، ج 1، ص 266***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به من گفت: بر تو باد سخاوت ورزیدن، زیرا که سخاوت درختی از درختان بهشت است که شاخه هایش به زمین آویخته است، هرکه شاخه ای از آن را بگیرد، او را به سوی بهشت می کشاند.

27. نتیجه سلام و تحیت بر رسول خدا و دخترش زهرا

عنها (علیها السلام) قالت: قال أبی و هو ذاحی: من سلم علی و علیک ثلاثه ایام فله الجنه ** همان، ج 1، ص 267***.
پدرم در زمان حیاتش به من فرمود:
هر که بر من و تو تا سه روز تحیت و سلام بفرستد، بهشت بر او واجب گردد.

28. خنده اسرارآمیز

لما مرض رسول الله (صلی الله علیه و آله) دعا ابنته فاطمه فسارها فبکت، ثم سارها فضحکت، فسألتها عن ذلک، فقالت: أما حین بکیت فانه أخبرنی أنه میت، فبکیت، ثم أخبرنی أنی أول أهله لحوقا به فضحکت ** بهجه، ج 1، ص 268***.
هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مریض شد، دخترش فاطمه را نزد خود خواند و در گوش او سخن گفت. فاطمه (علیها السلام) گریه کرد، مجددا رسول خدا با او نجوا کرد، فاطمه (علیها السلام) خندید. عایشه گوید: در این باره از حضرت زهرا (علیها السلام) پرسیدم، فرمود: چون پیامبر (صلی الله علیه و آله) مرگش را به من خبر داد، گریستم، پس از گریه ام به من خبر داد که نخستین کسی که او را ملاقات کند من هستم، در نتیجه خندیدم.