سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

24. رنج خانه داری

عنها (علیها السلام) قالت: یا رسول الله لقد مجلت یدای من الرحی، أطحن مره و أعجن مره **همان، ج 1، ص 274***.
ای رسول خدا! دو دستم از (کثرت تماس با) سنگ آسیا پینه بسته است، یک بار آرد می کنم و یک بار خمیر می سازم.

25. زیان بخل

عنها (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله) ایاک ** ایاک اسم فعل است.*** و البخل، فانه عاهة لا تکون فی کریم. ایاک و البخل فانه شجره فی النار، و أغصانها فی الدنیا، فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله النار** همان، ج 1، ص 266***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: از بخل ورزیدن بپرهیز، زیرا که آن درختی است در آتش دوزخ که شاخه هایش در دنیاست، هرکه به شاخه ای از شاخه هایش در آویزد، داخل جهنمش گرداند.

26. نتیجه سخاوت

عنها (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله): و علیک ** علیک. اسم فعل است *** بالسخاء، فان السخاء شجره من شجر الجنه، أغصانها متدلیه الی الأرض، فمن أخذ منها غصنا قاده ذلک الغصن الی الجنه ** بهجه، ج 1، ص 266***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به من گفت: بر تو باد سخاوت ورزیدن، زیرا که سخاوت درختی از درختان بهشت است که شاخه هایش به زمین آویخته است، هرکه شاخه ای از آن را بگیرد، او را به سوی بهشت می کشاند.