سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

23. نتیجه گشاده رویی

عنها (علیها السلام) قالت: ألبشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه ** بهجه، ج 1، ص 300***.
گشاده رویی در چهره مؤمن برای صاحبش، بهشت را سبب می شود.

24. رنج خانه داری

عنها (علیها السلام) قالت: یا رسول الله لقد مجلت یدای من الرحی، أطحن مره و أعجن مره **همان، ج 1، ص 274***.
ای رسول خدا! دو دستم از (کثرت تماس با) سنگ آسیا پینه بسته است، یک بار آرد می کنم و یک بار خمیر می سازم.

25. زیان بخل

عنها (علیها السلام) قالت: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله) ایاک ** ایاک اسم فعل است.*** و البخل، فانه عاهة لا تکون فی کریم. ایاک و البخل فانه شجره فی النار، و أغصانها فی الدنیا، فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله النار** همان، ج 1، ص 266***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: از بخل ورزیدن بپرهیز، زیرا که آن درختی است در آتش دوزخ که شاخه هایش در دنیاست، هرکه به شاخه ای از شاخه هایش در آویزد، داخل جهنمش گرداند.