سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

22. شستن دستها

عنها (علیها السلام) قالت: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)، لا یلو من الا نفسه من بات و فی یده غمر** بهجه، ج 1، ص 302. ***.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: سرزنش نکند جز خود را، کسی که شب کند، در حالی که دستش چرب و بد بو باشد.

23. نتیجه گشاده رویی

عنها (علیها السلام) قالت: ألبشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه ** بهجه، ج 1، ص 300***.
گشاده رویی در چهره مؤمن برای صاحبش، بهشت را سبب می شود.

24. رنج خانه داری

عنها (علیها السلام) قالت: یا رسول الله لقد مجلت یدای من الرحی، أطحن مره و أعجن مره **همان، ج 1، ص 274***.
ای رسول خدا! دو دستم از (کثرت تماس با) سنگ آسیا پینه بسته است، یک بار آرد می کنم و یک بار خمیر می سازم.