سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

18- کمک به ذراری پیامبر

عنها (علیها السلام) قالت: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): أیما رجل صنع الی رجل من ولدی صنیعة فلم یکافئه علیها، فأنا المکافی له علیها** بحارالانوار، ج 96 ص 225***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: هر کسی برای فردی از فرزندان من کاری انجام دهد و بر آن کار پاداشی نگیرد، من پاداش دهنده او خواهم بود.

19- علی و شیعیان

عنها (علیها السلام) قالت: ان أبی (صلی الله علیه وآله) نظر الی علی (علیه السلام) و قال: هذا و شیعته فی الجنة** احقاق الحق، ج 7 ص 308***.
پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) به علی (علیه السلام) نگریست و فرمود: این شخص و پیروانش در بهشت اند.

20- شیعه علی در قیامت

عنها (علیها السلام) قالت: ان رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال لعلی (علیه السلام): یا أباالحسن أما انک و شیعتک فی الجنة** همان ج 7، ص 307***.
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: ای اباالحسن! آگاه باش که تو و پیروانت در بهشت هستید.