سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

17- داناترین و نخستین مسلمان

عنها (علیها السلام) قالت: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): زوجک أعلم الناس علما، و أولهم سلما و أفضلهم حلما** همان، ج 1 ص 302***.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به من فرمودند: شوهر تو در دانش، داناترین مردم، و نخستین مرد مسلمان، و در بردباری، برترین مردم است.

18- کمک به ذراری پیامبر

عنها (علیها السلام) قالت: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): أیما رجل صنع الی رجل من ولدی صنیعة فلم یکافئه علیها، فأنا المکافی له علیها** بحارالانوار، ج 96 ص 225***.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: هر کسی برای فردی از فرزندان من کاری انجام دهد و بر آن کار پاداشی نگیرد، من پاداش دهنده او خواهم بود.

19- علی و شیعیان

عنها (علیها السلام) قالت: ان أبی (صلی الله علیه وآله) نظر الی علی (علیه السلام) و قال: هذا و شیعته فی الجنة** احقاق الحق، ج 7 ص 308***.
پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) به علی (علیه السلام) نگریست و فرمود: این شخص و پیروانش در بهشت اند.